Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Платформа на Централното бюро за борба с корупцията за електронно обучение

Контекст и цел(и)

Централното бюро за борба с корупцията (CBA) в Полша е специален държавен орган с полицейски правомощия и правомощия за наблюдение. Целта на CBA е да се бори с корупцията в публичния и частния сектор, особено в държавните институции и местните власти, и по-общо във всяка дейност, която застрашава икономическите интереси на държавата. В момента в CBA работят 1 194 длъжностни лица и 166 държавни служители.

Въз основа на належащата необходимост от обучение за борба с измамите, която беше идентифицирана по време на разследването на случаи на измами, и на богатия си опит, CBA реши да инвестира в създаването на обучение за борба с измамите.

Платформата за електронно обучение (https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/) е първата публична безплатна платформа за борба с корупцията в Полша с курсове за борба с корупцията за всички, които се интересуват от темата за корупцията, по-специално за държавни служители, предприемачи, студенти и ученици.

Първата концептуална работа по създаването ѝ започна през 2012 г., когато беше подадено и заявление за безвъзмездни средства до Европейската комисия. Бяха направени следните допускания:

 • платформата ще функционира в продължение на 30 месеца;
 • през това време ще бъдат обучени 4 500 души.

Платформата на Централното бюро за борба с корупцията за електронно обучение започна да работи на 21 май 2014 г. Тя беше първата общодостъпна интернет платформа в Полша, съдържаща обучения за борба с корупцията. Условие за достъп до тази интернет платформа е новите потребители да се регистрират. Потребителското име и паролата се определят от потребителя и му позволяват да влезе в системата.

Описание на практиката

Обученията бяха насочени към възможно най-широка група получатели, така че знанията за заплахите от корупция и за борбата с корупцията да достигнат до целия спектър на обществото. Целта на онлайн курса за обучение беше да се повиши осведомеността за корупцията сред държавните служители, чиновниците, публичната администрация и предприятията. За целта съдържанието на курса за обучение се основава на реални казуси. Като част от обучението участниците научават за възможни начини на поведение при справянето с корупция. На участниците също така се предоставят по-специфични за темата учебни материали, изготвени от CBA, като например препоръки относно процеси за борба с корупцията при използването на процедури за възлагане на обществени поръчки.

На платформата са качени три единици обучения:

 • корупция в публичната администрация: съдържа 9 урока с основна информация за правната и институционалната рамка, както и системни решения;

 

 • корупция в бизнеса: 10 урока, като съдържащият се в тях обзорен материал е подкрепен с примери за корупционно поведение в административната и икономическата среда;

 

 • противодействие на корупцията: съдържа 9 урока за социалните последици от корупционното поведение, тяхното въздействие върху държавата и гражданите.

 

Всеки модул се състои от 9—10 урока. За завършването на всеки урок са необходими 45 минути. Целият курс, състоящ се от 3 модула, се предлага на два езика: полски и английски. Всеки урок съдържа статичен текст и диалози, анимирани сцени, аудио/видео материали и съдържание, които да предизвиква дискусия и взаимодействие. Всеки модул завършва с тест за проверка на знанията. След като завърши теста, участникът може да генерира удостоверение за завършено обучение.

Първоначално платформата за електронно обучение беше създадена като част от Програмата за предотвратяване и борба с престъпността, подкрепена от Европейската комисия.   Първоначалният бюджет за създаване на програма за електронно обучение беше около 180 000 EUR. Това включва възнагражденията на външните експерти и разработчиците на ИТ софтуер.  Първоначалният екип на проекта се състоеше от:

 1. 3—6 вътрешни експерти от CBA
 2. външни преподаватели от Полицейската академия, които помогнаха за създаването на съдържанието за електронното обучение
 3. външни ИТ разработчици за създаване, хостинг и поддръжка на платформата за електронно обучение.

През 2015 г., след тригодишно изпълнение на проекта и след приключването на проекта на ЕС, платформата стана собственост на CBA. По това време екипът на CBA реши да модернизира и съкрати съдържанието на обучението въз основа на обратна връзка от потребителите. Тъй като вътрешният експертен опит се увеличи, CBA вече не се нуждаеше от външни експерти за създаване на съдържанието на електронното обучение и разчете на вътрешни човешки ресурси.

През ноември 2017 г. модернизирането на платформата завърши. Изменението беше свързано с основното съдържание на версията на полски език, както и с технологичните решения на самия уебсайт. След влизането в сила на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) платформата за обучение на CBA беше още веднъж преработена, за да се изпълнят новите разпоредби.  Считано от 25 май 2018 г. в нея вече не се събират и не се обработват лични данни. През март 2019 г. беше модернизирано обучението на английски език.

Актуализацията на електронното обучение имаше за цел да го направи по-визуално, компактно и интерактивно. Екипът внедри най-новите ИТ решения за електронно обучение, включително анимация, гласов текст и тестове за проверка на знанията на потребителите. Курсовете за електронно обучение бяха актуализирани между 2016 и 2017 г. с общ бюджет 80 000 EUR. Решението от май 2018 г. да не се включват външни експерти, както и да не се събират и управляват лични данни,  драстично намали цената на актуализацията и позволи ниски разходи за поддръжка (около 650 EUR на месец).

Уникални характеристики

Стартирано за първи път през май 2014 г., електронното обучение на CBA беше първата безплатна платформа за електронно обучение в Полша, достъпна с потребителско име и парола. След актуализацията през май 2018 г. за регистрация за електронното обучение вече не са необходими лични данни, което го прави още по-достъпно.

Електронното обучение на CBA за борба с корупцията има няколко уникални функции, допринесли за неговия успех и широко разпространение:

 1. безплатен достъп до електронното обучение
 2. кратки тематични модули, които могат да бъдат завършени за 45 минути до един час
 3. силно насочено и компактно съдържание, подходящо за държавните служители и насочено към полския и международния регулаторен контекст
 4. международно покритие с полски и английски версии на електронното обучение
 5. електронното обучение се основава на най-новите постижения в областта на ИТ
 6. подобрена достъпност с възможност за четене и слушане на материалите (специални функции за достъпност за хора с увреждания), широко използване на интерактивни инструменти като анимация и тестове
 7. възможност за получаване на удостоверение от CBA след завършване на курса.

Последици и резултати

Само три месеца след стартирането на платформата за електронно обучение вече бяха регистрирани 4 500 души (първоначалната цел за 30 месеца работа); след 12 месеца броят им нарасна до 22 000.

За да се разпространи информация за платформата за електронно обучение, бяха предприети различни промоционални мерки. Първо, беше изпратена кратка бележка до медиите с описание на проекта. На второ място, CBA изпрати писма до министерства, други централни институции и университети, с които информира преподаватели, изследователи и студенти и ги покани да участват в курсовете. Малко след това информацията за стартирането на платформата беше изпратена до всички централни държавни агенции и институции, провинциални служби и бюрата на маршалите на всички воеводства в Полша. След това, още преди началото на учебната година, информацията за платформата и курсовете беше изпратена до ректорите на университетите, в които се изнасят лекции по въпросите на националната сигурност. И накрая, онлайн обучението беше популяризирано по време на присъствените обучения, проведени от CBA.

CBA активно популяризира английската версия на онлайн платформата сред органите за борба с корупцията в Европа и сподели съответната информация с платформата на Европол за експерти, Европейски партньори срещу корупцията/Европейската мрежа за борба с корупцията, групата „Държави срещу корупцията“ и други органи. За да увеличи допълнително използването на платформата, CBA редовно пуска в социалните медии публикации с броя на потребителите, регистрирани в курса за електронно обучение.

Понастоящем платформата има 186 361 членове, които са се записали в поне един от курсовете за обучение.  В настоящата версия на обучението не се събират данни за държавата на потребителите, но в предишната версия бяха записани участници в обучение на английски език от Чехия, Словакия, Молдова, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Обединеното кралство и Австрия.

Броят на потребителите варира в зависимост от темите на обучението, в което се записват:

Обучение

Потребители, версия на полски език

Потребители, версия на английски език

Корупция в публичната администрация

102 984

250

Корупция в бизнеса

33 610

152

Противодействие на корупцията

44 689

261

CBA планира да доразвие платформата:

 1. да създаде мобилно приложение, за да направи информацията още по-достъпна
 2. да разработи допълнителни учебни курсове (панели) за съответствие и почтеност
 3. да разработи програма за обучение на обучители

В крайна сметка CBA има за цел да създаде универсална международна платформа за електронно обучение, позволяваща на страните да имат национални „електронни модули“, като по този начин се разработва съдържание, насочено към националните нужди и спецификации на законите на различни езици.

Ключови фактори за успех

Прилагането на платформата за електронно обучение в продължение на шест години позволи изчерпателно проучване на ключовите фактори за успех:

 1. Специфична регулаторна среда. С Националната стратегия за борба с корупцията на Полша публичните органи бяха задължени да осигурят обучение за борба с корупцията на всички служители. Това разкри голямата нужда от предлагане на обучение. Безплатната онлайн платформа за обучение дойде в точното време, за да отговори на тези нужди.
 2. Обществената дискусия за корупцията в полското общество, по-специално сред младите хора, повиши интереса към темата и приемането на инициативата.
 3. Безплатният достъп до платформата за електронно обучение позволи на младежите и студентите да се възползват от нея.
 4. Атрактивен формат на обучението: кратките, визуални и интерактивни курсове, разделени на теми, бяха добре приети от потребителите.
 5. Потребителите ценят удостоверението за завършено обучение и в днешно време дори някои екипи по човешки ресурси го изискват, тъй като работодателите изискват завършено обучение.
 6. Във вътрешен план успехът на програмата за електронно обучение се основава на капацитета и знанията на експертите на CBA, на достъпа до база данни за проучвания на случаи на измами и добри практики, както и на достъп до данни от минали периоди, с които може да се прогнозират тенденциите в измамите и да се предлага на потребителите съответното съдържание относно измамите и рискове от корупция в Полша.

Срещнати предизвикателства и извлечени поуки

 1. Първоначалната инвестиция за разработване на курса за електронно обучение беше доста висока и можеше да бъде покрита само от проект на ЕС.
 2. Съдържанието на първата версия на електронното обучение беше твърде компактно за потребителя: ревностно се наблягаше върху цифрите и данните и поради това за завършването на един обучителен блок бяха необходими средно три дни.  Потребителите смятаха, че това отнема твърде много време.
 3. Обработването на лични данни отнема време и за него е необходим бюджет. Затова CBA реши за обновената версия на платформата за електронно обучение да не събира лични данни на потребителите.
 4. Вътрешният капацитет и знанията на екипа, прилагащ електронното обучение, са съществени за успеха. Според CBA за успешна реализация е необходим екип от следните специалисти (в зависимост от целевата група потребители): обучител по борба с корупцията, опитни изследователи, служители по съответствието, експерти в конкретни области, ИТ експерти и дори психолози, за да се приспособят съдържанието и формата към обхвата на вниманието на потребителите.

Потенциал за прехвърлимост

 1. Съдържанието на платформата за електронно обучение следва да се основава на националните потребности и регулаторна рамка. CBA е работил с органи в Молдова, Северна Македония, Словакия и Литва, за да прехвърли знанията относно платформата за електронно обучение и в някои случаи за да сподели виртуалната машина, на която се основава ИТ решението на обучението (напр. в Молдова и Литва). Трябва обаче да се отбележи, че съдържанието на обучението следва да бъде съобразено с всяка държава и всяка конкретна целева група.
 2. Първоначалното създаване на платформата е времеемко и скъпо. Опитът на CBA показва, че за разработването на платформа за електронно обучение е необходим екип от експерти, както вътрешни, така и външни.
 3. Успехът на английската версия на платформата за електронно обучение на CBA предполага, че подобни инструменти са необходими и в други държави от ЕС.
30 MАРТ 2021 Г.
E-Learning Platform BG