Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Verificări proactive privind integritatea (PIR)

Context și obiectiv(e)

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează în fiecare an aproximativ 400 de proiecte la nivel mondial, în valoare de 63 de miliarde EUR anual (din care 88 % în Uniunea Europeană). Cea mai mare parte a portofoliului BEI constă în împrumuturi pentru investiții și împrumuturi intermediare (în principal pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie) prin intermediul altor instituții financiare. Aceste proiecte sunt gestionate de sute de entități contractante ce au ca rezultat mii de contracte pe durata de viață a proiectelor. Gestionarea riscurilor în cadrul unui portofoliu de o asemenea anvergură reprezintă o provocare.

Astfel cum se prevede în Politica antifraudă a BEI, Divizia de Investigații a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General (IG/IN) al BEI efectuează verificări proactive privind integritatea pentru a se asigura că fondurile sunt utilizate în scopul preconizat și pentru a evalua vulnerabilitatea față de conduita interzisă. Selectarea proiectului potrivit pentru verificare este crucială în metodologia verificării proactive privind integritatea. Pentru a-și optimiza resursele actuale și a crește capacitatea de detectare a conduitei interzise, următoarele trei procese-cheie funcționează simultan:

Proactive Integrity Reviews (PIR) Context and objective(s)

IG/IN selectează proiectele pentru o verificare aprofundată, cunoscută sub denumirea de verificare proactivă privind integritatea, utilizând instrumentul său de evaluare a riscurilor, denumit FIRST. Proiectele selectate nu fac de obicei obiectul unei acuzații, dar sunt adesea implementate în condiții dificile. Odată selectate pentru verificare, IG/IN analizează aceste proiecte pentru a identifica indicatorii de fraudă și de corupție printr-o verificare detaliată a implementării proiectului. În special, verificările proactive privind integritatea urmăresc să verifice:

(i) procesele de achiziții publice urmate de promotori în contextul investițiilor sau al împrumuturilor-cadru, precum și calitatea lucrărilor și a serviciilor achiziționate; și

(ii) procedurile de credit urmate de intermediari financiari (bănci, agenții de creditare de sprijin public) în contextul împrumuturilor intermediate cu mai mulți beneficiari, precum și eligibilitatea și utilizarea efectivă a fondurilor împrumutate de către beneficiarii finali.

Constatările și lecțiile învățate în urma verificărilor proactive privind integritatea conduc la formularea de recomandări către serviciile Grupului BEI pentru remedierea oricărei nereguli identificate și pentru îmbunătățirea procedurilor și proceselor interne. 

Verificările proactive privind integritatea sunt efectuate în conformitate cu orientările privind detectarea fraudelor aprobate de Conferința anchetatorilor internaționali[1].

 

[1]http://www.conf-int-investigators.org/wp-content/uploads/2019/11/CII-General-Principles-for-Proactive-Integrity-Risk-or-Fraud-Detection-Activities-1.pdf  

 

Descrierea practicii

Principala provocare întâmpinată în aceste tipuri de verificări este selectarea operațiunii (sau a operațiunilor) pentru verificările proactive privind integritatea, în special în contextul constrângerilor legate de timp, de personal și de buget.  De la lansarea sa în 2009, proiectele pentru verificarea proactivă privind integritatea au fost selectate pe baza unui mix de indicatori de bază privind riscul de țară și industrie și a unei analize a expunerii monetare de valoare ridicată. Pe baza experienței acumulate în primii ani ai practicii și pentru a asigura selectarea celor mai riscante operațiuni într-un mod sistematic și nepărtinitor, echipa de investigare a fraudelor a BEI și-a dezvoltat propria metodologie.

În 2017, a fost creat un nou mecanism robust de evaluare a riscului de fraudă – Instrumentul de evaluare a riscurilor de fraudă și integritate (FIRST). FIRST a fost dezvoltat prin analizarea unor cantități vaste de date structurate referitoare la operațiunile disponibile în cadrul BEI și prin crearea unui grup de „semnale de alertă” și factori de risc adaptați pentru a evalua riscurile proiectelor și a selecta cantități limitate dintre cele mai riscante operațiuni pentru verificarea proactivă privind integritatea. Instrumentul, cu ajutorul unei aplicații de vizualizare a datelor, permite monitorizarea tuturor operațiunilor active ale BEI printr-o combinație de baze de date interne și externe și de algoritmi. În 2019, pe baza lecțiilor învățate în urma pilotului acestei noi metodologii, IG/IN a îmbunătățit și mai mult capacitatea analitică a instrumentului, incluzând îmbunătățiri tehnice și conceptuale. Prin urmare, FIRST este acum legat de depozitul de date al BEI, oferind în timp real evaluări de risc și informații despre toate operațiunile active.

FIRST include peste 30°de factori de risc. Acești factori au fost elaborați în consultare cu personalul implicat în operațiuni, riscuri, monitorizare, IT și proiecte. Fiecare factor detectează semnale de alertă specifice legate de omologi, locație, achiziții sau performanța proiectului. Conform metodologiei actuale, toate proiectele BEI sunt evaluate în raport cu acești factori de risc. Datele structurate utilizate în FIRST sunt:

 • date interne colectate de BEI pe durata de viață a unui proiect (date disponibile și stocate în depozitul de date al BEI);
 • date externe disponibile publicului (de exemplu, indicele de percepție a corupției al Transparency International).

 

FIRST include un software pentru a vizualiza rezultatele factorilor de risc pentru fiecare proiect, pentru a sugera o selecție inițială a proiectelor care trebuie luate în considerare pentru o verificare în fața computerului, astfel cum se ilustrează în diagrama de mai jos:

 

Figura 1: Procesul de detectare a fraudei în cazul proiectelor finanțate de BEI

Figure 1: The fraud detection process on projects financed by EIB

 

Sursă: BEI

Accesul la informațiile curente ale proiectului permite monitorizarea activă a evoluției riscului de fraudă, astfel încât tendințele riscului să poată fi observate în sectoare, produse financiare sau regiuni geografice specifice.

Prin intermediul unui software de vizualizare a datelor, FIRST afișează rezultatele procesului de evaluare. Acesta permite echipei să monitorizeze evaluarea riscului actual al tuturor operațiunilor prin diferite grafice și să filtreze rezultatele care pot fi ulterior verificate și comparate cu operațiuni similare. FIRST oferă posibilitatea de a ajusta ponderea diferiților factori de risc în evaluarea totală a fraudei, în funcție de importanța și relevanța lor.

Pentru a asigura o acoperire echilibrată a tuturor tipurilor de operațiuni ale BEI, mai multe proiecte care prezintă o evaluare cu risc ridicat conform datelor din FIRST, sunt verificate anual printr-o verificare în fața computerului pentru a confirma evaluarea în urma FIRST și vulnerabilitatea în fața conduitei interzise. Verificările în fața computerului reprezintă o parte esențială a metodologiei verificării proactive privind integritatea.În timpul evaluării în fața computerului, echipa de verificare proactivă privind integritatea efectuează o examinare a operațiunilor indicate de FIRST. Verificarea în fața computerului cuprinde analiza documentelor legale, financiare și de achiziții legate de proiect disponibile în cadrul BEI, căutări de articole de presă negative, verificarea structurii de proprietate (KYC) și, de asemenea, interviuri cu personalul operațional și de proiect din cadrul BEI.

În etapa finală, cele mai relevante proiecte sunt selectate ulterior pentru o verificare integrală proactivă privind integritatea (până la patru pe an). Acestea sunt audituri la fața locului care verifică mai în profunzime controalele organizaționale și implementarea proiectului. Activitatea de teren legată de verificarea proactivă privind integritatea se efectuează la sediul debitorilor/promotorilor și la locația proiectului pentru o perioadă de aproximativ șase săptămâni. În plus, inspectorii și experții în materie sunt contractați de IG/IN/echipa de verificare proactivă privind integritatea pentru a verifica calitatea și cantitatea finală a lucrărilor și a bunurilor livrate.

Verificările proactive privind integritatea permit IG/IN să examineze un proiect finanțat de BEI pentru a se asigura că fondurile sunt utilizate în scopurile preconizate și, astfel, pentru a evalua vulnerabilitatea proiectului în fața conduitei interzise. Verificările proactive privind integritatea identifică și lacunele din zonele cu risc mai mare și recomandă măsuri de remediere pentru a preveni repetarea sau gestionarea defectuoasă a acestora. În fiecare caz, IG//IN/echipa de verificare proactivă privind integritatea determină dacă este nevoie de o urmărire, remediere/intervenție și/sau investigare. O verificare proactivă privind integritatea pentru o anumită operațiune a Grupului BEI poate fi, de asemenea, lansată ad hoc, independent de IG/IN /echipa de verificare proactivă privind integritatea sau la cererea altor servicii și/sau a conducerii Grupului BEI.

Pe baza rezultatelor verificării proactive privind integritatea, BEI poate întreprinde mai multe acțiuni:

 1. Dacă există indicii serioase de fraudă sau de corupție, echipa de verificare proactivă privind integritatea va raporta echipei de anchetă, care la rândul său poate sesiza OLAF.
 2. BEI poate utiliza remedii contractuale interne, cum ar fi anularea contractului sau plata, rambursarea accelerată a unui împrumut, schimbarea condițiilor contractuale etc.
 3. BEI ar putea contacta autoritățile naționale (AFCOS, poliția financiară) dacă există indicații de urmărire penală și FIU (unitate de informații financiare) din Luxemburg pentru suspiciuni privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.
 4. BEI va formula recomandări interne pentru a consolida controalele interne cu scopul de a evita apariția unor riscuri similare în viitor.

Caracteristici unice

Diferența majoră dintre o verificare proactivă privind integritatea și o investigare este că o investigare este lansată pe baza unei acuzații primite, în timp ce verificarea proactivă privind integritatea este lansată ca urmare a unei evaluări a riscurilor sau a unei cereri ad hoc din partea altor servicii ale BEI.

Utilizând metodologia de verificare proactivă privind integritatea generală a IG/IN, FIRST este singurul instrument de acest tip dezvoltat pe baza analizei de date a tuturor datelor structurate ale BEI privind operațiunile.  Instrumentul FIRST permite accesul „live” la depozitul de date al BEI, care este actualizat zilnic. O astfel de conexiune asigură rezultate fiabile și actualizate în urma fiecărei evaluări a riscului. Acest cadru este unul dintre cele mai cuprinzătoare și bine adaptate pentru evaluarea riscului de fraudă și selectarea operațiunilor pentru verificări aprofundate proactive privind integritatea.

Efecte și rezultate

Rezultatul verificărilor proactive privind integritatea finalizate și închise în perioada 2009-2019 este următorul:

 

Detection of prohibited conduct

De exemplu, pentru o serie de operațiuni ale BEI afectate parțial de fraudă, BEI a recuperat partea împrumuturilor care a fost utilizată în mod abuziv sau care a făcut obiectul unei fraude sau a unor nereguli din partea debitorilor. În plus, au fost instituite mai multe măsuri de remediere și planuri de acțiune pentru a consolida controalele și a atenua riscul de reapariție a unor astfel de abuzuri și nereguli.

Într-un alt caz, o operațiune de împrumut a fost evidențiată de FIRST într-o țară din Africa în urma evaluării sale ca având un risc ridicat de fraudă. Proiectul a înregistrat întârzieri semnificative, iar evaluarea operațională a BEI a fost afectată. FIRST a indicat că au fost încălcate acordurile contractuale

financiare și că au apărut alte câteva semnale de alertă. După o verificare detaliată a documentației disponibile și discuții interne cu personalul operațional, precum și după verificarea bazelor de date externe, semnalele de alertă au fost confirmate. La scurt timp după verificarea proactivă privind integritatea, directorul general al întreprinderii responsabile de proiect a fost acuzat de corupție de către autoritățile locale (fără legătură cu verificarea proactivă privind integritatea). A fost lansată o investigare, iar BEI a intensificat monitorizarea implementării proiectului.

Verificările proactive privind integritatea s-au dovedit a fi un instrument eficient pentru identificarea indicațiilor referitoare la nereguli nedeclarate, care altfel ar fi rămas în continuare nedetectate în pofida existenței altor controale regulate.

Principalii factori ai succesului

Principalul factor al succesului pentru implementarea FIRST și a verificării proactive privind integritatea ale BEI au fost:

 1. Buna înțelegere a datelor disponibile despre operațiuni
 2. Sprijinul oferit de conducere pentru elaborarea noii metodologii de evaluare a riscurilor
 3. Cartografierea indicatorilor de risc pentru fiecare etapă a ciclului de viață pentru diferite produse, piață și sectoare
 4. O echipă multidisciplinară, formată din:
  1. analiști de date
  2. managerii de proiect care pot analiza modul în care sunt utilizate datele disponibile
  3. anchetatori de fraude, investigatori de fraude (inclusiv cei orientați spre date)
  4. dezvoltatori de software IT
  5. avocați
  6. consultanți, care au crescut capacitatea echipei de bază și au adus echipei cunoștințe specifice (de exemplu, consultanții au sprijinit echipa BEI cu privire la revizuirea metodologiei de evaluare a riscurilor; în plus, consultanții sunt întotdeauna implicați în efectuarea verificărilor proactive privind integritatea la fața locului)
 5. Existența unui cadru contractual cu debitorii care a permis BEI să efectueze vizite și să auditeze proiectele
 6. O bază politică solidă (Politica antifraudă a BEI) care prevede măsuri antifraudă proactive, cum ar fi verificarea proactivă privind integritatea.

Provocări întâmpinate și învățăminte desprinse

Au existat mai multe provocări cu care s-au confruntat instrumentul FIRST și cel de verificare proactivă privind integritatea la începutul implementării lor:

 1. Transmiterea mesajului corect privind probleme complexe pentru a câștiga sprijinul conducerii/superiorilor ierarhici
 2. Înțelegerea aprofundată a datelor disponibile și a modului de utilizare a acestora. O lipsă de înțelegere a datelor structurate care sunt disponibile și a modului de utilizare a acestora limitează aplicarea și eficiența oricărui instrument de evaluare a riscurilor bazat pe analiza unor volume mari de date.
 3. Necesitatea de a implica experți din diferite domenii (experți în date, experți financiari, avocați, experți în domeniu, manageri de proiect) pentru cartografierea datelor disponibile și identificarea indicatorilor de fraudă.

Limitările legate de capacitate în raport cu cantitatea de verificări proactive privind integritatea efectuate anual au motivat echipa de investigare a fraudei să îmbunătățească și mai mult instrumentul de evaluare a riscurilor și să introducă un pas intermediar - verificări în fața computerului ale semnalelor de alertă identificate de FIRST.

Potențialul de transferabilitate

Instrumentul FIRST este scalabil, totuși nu poate fi replicat cu ușurință ca atare, întrucât se bazează pe un algoritm adaptat și este specific modelului de afaceri al BEI, precum și tehnologiei sale de depozitare a datelor.  Cu toate acestea, autoritățile din statele membre ale UE se pot inspira din utilizarea eficientă a volumelor mari de date pentru a dezvolta un instrument de evaluare a riscurilor adaptat, care să poată analiza seturile de date structurate privind funcționarea/proiectul în timp real și să poată atrage atenția asupra semnalelor de alertă relevante.

Pentru a implementa o practică similară, autoritățile ar trebui să ia în considerare:

 1. Autoritatea care implementează un instrument precum FIRST și verificarea proactivă privind integritatea ar trebui să aibă un statut independent și o bază juridică necesară pentru efectuarea auditurilor de investigare/antifraudă.
 2. Sprijinirea din partea conducerii este crucială, având în vedere timpul și investițiile financiare inițial necesare dezvoltării algoritmilor și a metodologiei pentru instrumentul de evaluare a riscurilor.
 3. Faza îndelungată de pregătire pentru cartografierea datelor și identificarea semnalelor de alertă.
 4. Instrumentul ar fi cel mai util pentru organizațiile care se ocupă cu o mare varietate de proiecte și care au acces la un grup mare de date structurate (actualizate periodic).

 

23 IUNIE 2021
EIB_Proactive Integrity Reviews_RO
English
(453.01 KB - PDF)
Descărcați