Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Fraudă transnațională și societăți offshore

Semnal (semnale) de alertă

Indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat suspiciunea au fost următoarele:

 • O persoană juridică (societatea X) dintr-un stat membru al UE a câștigat contractul de achiziții publice în alt stat membru, deși nu avea niciun fel de experiență anterioară în acest sector;
 • „Societatea X” a încetat să mai livreze alimente celor mai vulnerabile persoane în etapele inițiale ale proiectului.

Descrierea modelului de fraudă

O agenție publică din sectorul agriculturii a inițiat o procedură de achiziții publice în 2012 pentru furnizarea de alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). „Societatea X” a câștigat contractul de achiziții publice în valoare de peste 32 de milioane de euro. După efectuarea primelor livrări de făină și ulei, agenția publică a efectuat o plată în avans de aproximativ 18 milioane EUR către „societatea X”.

Întrucât societății câștigătoare i s-a solicitat să furnizeze o garanție bancară care să acopere toate fondurile implicate în proiect, procedura de achiziții publice a garantat banii. Cu toate acestea, după ce societatea a primit fondurile și au fost efectuate livrări minime, livrările au încetat și fondurile au dispărut. Prin urmare, fondurile fuseseră deja plătite societății X, dar contractul nu a fost pus în aplicare.

Atunci când operatorul economic a încălcat contractul, banca care a emis garanția bancară a refuzat să acopere costurile. Agenția publică a solicitat returnarea fondurilor de la banca emitentă a garanției bancare, însă banca a refuzat să plătească.

Modul în care a fost detectată frauda

Acest studiu de caz se bazează pe informațiile publice oficiale cu privire la caz, furnizate de OLAF și de autoritățile competente din două state membre. Scopul său este să demonstreze acțiunile unui stat membru de modificare a legislației naționale pentru a sprijini investigațiile Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

O investigație internațională la scară largă a fost inițiată atât la nivelul UE, sub conducerea OLAF, cât și la nivel național. Controale la fața locului au fost efectuate în diferite state membre. Suspiciunea de fraudă a apărut după ce „societatea X” nu a livrat produsele alimentare celor mai defavorizate persoane. Acest lucru a fost confirmat de autoritățile competente din țara în care a fost pus în aplicare proiectul.

Asistența acordată de OLAF autorităților a inclus efectuarea de controale la fața locului în primul stat membru (în care a fost realizat proiectul) și în al doilea stat membru (în care era stabilit contractantul), precum și adresarea de întrebări autorităților judiciare dintr-un al treilea stat membru, asistență pentru investigații din partea unui al patrulea stat membru și, de asemenea, primirea de informații detaliate din partea autorităților administrative din alte două state membre.

Autoritățile competente au furnizat OLAF informațiile relevante pentru investigația sa cu privire la datele fiscale și de asigurări ale „societății X”. Cu toate acestea, în conformitate cu legislația națională, astfel de informații pot fi furnizate numai entităților naționale specifice. În acest caz, AFCOS național a oferit asistență investigatorilor Oficiului European de Luptă Antifraudă în ceea ce privește accesarea informațiilor de investigație.

Cu toate acestea, nici OLAF, nici AFCOS nu aveau drept de acces la astfel de informații, în conformitate cu legislația națională. Din punct de vedere juridic, obținerea de informații fiscale și de asigurări cu privire la „societatea X” era posibilă în două moduri:

 1. În cazul în care legea prevedea că AFCOS sau OLAF au dreptul de a primi astfel de informații sensibile (ceea ce nu era cazul);
 2. Solicitând consimțământul voluntar al autorului fraudei.

În acest caz, autoritățile au întreprins următoarele pentru a obține informațiile necesare:

 1. Au obținut consimțământul voluntar (printr-o declarație de consimțământ) din partea proprietarului „societății X”, pentru a acorda asistență în cadrul investigației AFCOS,
 2. Ulterior, Agenția Națională de Administrare Fiscală (NRA) a furnizat informații suplimentare către AFCOS și OLAF.
 3. AFCOS și NRA au inițiat modificări ale Codului național de procedură fiscală și asigurări în 2015, 2016 și 2017.

În cele din urmă, procurorii anticorupție au efectuat percheziții în mai multe locuri din întreaga țară, iar societatea X a fost urmărită penal de către autorități.

Dificultăți întâmpinate

În acest caz transnațional specific au fost întâmpinate următoarele dificultăți:

 • Agenția publică a sesizat Curtea Supremă de Casație, care a concluzionat că banca trebuie să plătească garanția bancară. Un executor judecătoresc a poprit conturile băncii pentru a utiliza garanția bancară pentru a rambursa fondurile agenției. Cu toate acestea, fondurile UE nu au fost încă recuperate
 • participarea societăților offshore, care a complicat și mai mult investigațiile;
 • Neplata garanției bancare de către bancă.

Deficiență identificată

Pot fi identificate unele deficiențe în eforturile comune ale statelor membre implicate, cum ar fi:

 • normele interne ale agenției publice au permis plata unor sume atât de mari din fonduri înainte de punerea în aplicare a unei părți mai semnificative a contractului (deși fondurile au fost garantate);
 • criteriile de achiziții publice care au permis unei întreprinderi neexperimentate și dubioase să participe la licitație și să o câștige;
 • necesitatea unei instituții a UE care să poată desfășura investigații și urmăriri penale la nivelul UE, cum ar fi Parchetul European.
 • Agenția publică a sesizat Curtea Supremă de Casație, care a concluzionat că banca trebuie să plătească garanția bancară. Un executor judecătoresc a poprit conturile băncii pentru a utiliza garanția bancară pentru a rambursa fondurile agenției. Cu toate acestea, fondurile UE nu au fost încă recuperate

Acest caz a demonstrat voința autorităților de a asigura cooperarea necesară în cursul unei investigații a OLAF privind frauda, inclusiv prin modificarea promptă a legislației naționale.

26 MARTIE 2021
Transational fraud and off shore companies RO