Ugrás a fő tartalomra
Anti-Fraud Knowledge Centre

Csalás elleni játék

Háttér és cél

A csalás elleni játékot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy felépítse az ESB-alap hatóságainak kapacitását a csalások és a korrupció különböző szakaszaiban történő megelőzésére, felderítésére és leküzdésére. A tanfolyamnak nem az a célja, hogy olyan hagyományos képzést nyújtson, amely az EU törvényeit és rendeleteit felhasználásra kész csalás elleni intézkedésekkel egészítse ki. A képzés sokkal inkább a képességfejlesztésre ösztönzi és motiválja a résztvevőket, hogy képesek legyenek a csalás és a korrupció figyelmeztető jelzéseinek észlelésére, nagyobb figyelemmel legyenek és jobban reagáljanak, valamint a legmegfelelőbb és leghatékonyabb csalás elleni ellenőrzési intézkedéseket alkalmazzák. A képzés mindeközben felfrissíti a résztvevők ismereteit, fejleszti a csalásra és a korrupcióra vonatkozó szakértelmüket, és fejleszti a tudatosság és az egészséges szkepticizmus képességét.

Ezt a csalásellenes gyakorlatot egy horizontális, puha megelőzési intézkedésnek tekintik, amely a hatósági alkalmazottak csalás elleni felderítő kapacitásának növelésével mindenféle korrupciós kockázatra hatással van.

 

Gyakorlat leírása

A 2007–2013-as programozási időszakban tapasztalt csalásokat és az ESB-alapokkal való visszaéléseket követően a holland hatóságok felismerték, hogy meg kell erősíteni az irányító hatóságok (IH), a közreműködő szervezetek (KSZ), a tanúsító hatóság (TH) és az ellenőrző hatóság (EH) kapacitását a csalások elleni fellépéshez. Ez arra késztette a holland pénzügyminisztériumot, hogy egy szélesebb körű csalásellenes képzési program keretében egy csalásellenes játékot dolgozzon ki. A játék rendkívül interaktív, az alkalmak során a résztvevők figyelmének fenntartására számos multimédiás eszközt, például videókat és animációkat is használ. Képzettársítással – egy tanított koncepciót hanghoz, képhez, videóhoz vagy tárgyhoz kötve – segíti a gyors tanulási folyamatot. A célja nem egy, az EU törvényeit és rendeleteit lefedő hagyományos képzési tanfolyam tartása, vagy használatra kész, irányítási és ellenőrzési rendszerekbe integrálható, csalás elleni intézkedések összességének biztosítása. Ehelyett a csalásellenes játékot és az arra épülő képzést a résztvevők képességfejlesztésére találták ki, hogy a csalásokkal vagy korrupcióval kapcsolatos utalásokra, nyomokra és figyelmeztető jelzésekre sokkal tudatosabban, figyelmesebben és érzékenyebben reagáljanak a jövőben. Ez a legmegfelelőbb és leghatékonyabb csalás elleni ellenőrzési intézkedések bevezetését biztosíthatja. A csalás elleni játék az ESB-alapokban érdekeltek széles csoportjának szól: az összes tagállam és az EU-tagjelölt országok irányító hatóságainak, közreműködő szervezeteinek (KSZ), az AFCOS-oknak, valamint a tanúsító (TH) és ellenőrző (EH) hatóságoknak, általánosságban az uniós és nemzeti alapokkal dolgozó szakembereknek. Könnyen adaptálható azonban egyetlen érdekelt csoportra vagy ezek keverékére. Egy játéknak legfeljebb 25-30 résztvevője lehet.

Három változat létezik:

  • Csalás elleni játék I.: Alapvető alapismeretek, készségek, tudatosság, eszközök
  • Csalás elleni játék II.: Haladó szintű képzés újabb, kifinomult eszközökkel, adatelemzés, új gondolkodásmód, valós esetek
  • Csalás elleni játék a gyakorlatban: A résztvevők felismerik/észlelik a csalási kockázatokat és az arra utaló jeleket valódi helyzetekben? És tudják tovább elemezni a helyzetet a helyszínen?

A tanfolyam általában egy plenáris üléssel kezdődik, ezen a tréner kezdésként ráirányítja a résztvevők figyelmét a csalás elleni ismereteik fehér foltjaira.

A plenáris ülés után a résztvevőket vegyes összetételű alcsoportokba sorolják, és elkezdődhet a játék első része. A kisebb csoportokra bontás elősegíti a beszélgetések megkezdését és a tapasztalatok megosztását. A különféle hatóságok egy alcsoportba sorolása segít megérteni egymás kötelességeit és kihívásait. A megbeszélés megindítására az oktató az ESB-alapokat érintő valós csalási és korrupciós eseteket használ, amelyeket anonim módon alkalmaznak tesztesetként. A játék második része egy plenáris ülés, amelyen mindenki részt vesz. A résztvevők 12 teszteseten külön-külön dolgoznak, az ESB-alapokat érintő valós (vagy valósághű) csalások és korrupciós esetek alapján. Az esettanulmányok célja a csoport képességeinek javítása, az eszközök használatának bővítése, valamint az etika és az integritás fontosságának tudatosítása.

Egyedi tulajdonságok

A csalások és a korrupció felderítésének fontos, mégis nehezebben felfogható aspektusa sikeresen fejleszteni a csalás és a korrupció észlelésére való affinitást. Az ellenőrzőlisták és a helyszíni ellenőrzések mellett a résztvevőknek meg kell tanulniuk jobban megfigyelni és megérteni azt a környezetet, amelyben működnek, és ahol a csalás vagy a korrupciós tevékenység megtörténhet.

 

Ezen felül elsajátítják, hogyan támaszkodjanak józan eszükre és építsenek meglévő tapasztalataikra úgy, hogy különböző körülményekkel és számos csalási helyzettel találkoznak. A multimédiás csalás elleni játék képeket, videókat, zenét és animációkat használ a tanfolyam különböző témáihoz kapcsolódóan. A látvány és a hang összekapcsolása a témákkal vonzóbbá teszi az oktatást, így a résztvevők gyorsabban és könnyebben megértik, és jobban emlékeznek a megosztott ismeretekre és információkra.

 

A tokenek és jelképek használata ösztönzi a tanulási folyamatot, és megkönnyíti a későbbi visszaemlékezést a tanultakra. A tanfolyam végén a résztvevők érdeklődésének és motivációjának felkeltésére jutalmakat és díjakat ajánlanak fel.

Értékelés és eredmények

Ahogy a technológia változik, úgy lesznek a csalási technikák és a korrupciós módszerek egyre fejlettebbek és nehezebben észlelhetőbbek. A csalásellenes játék résztvevői képesek lesznek a hagyományos, hivatalos módoktól eltérően gondolkodni a csalás és korrupció felderítése során. A játéknak köszönhetően olyan egyedi készséget fejleszthetnek ki, amivel jobban tudnak figyelni a csalás kevésbé nyilvánvaló jeleire is. A játék eredményei ígéretesek a hatóságok kapacitásának azonnali növekedése tekintetében, ami által hatékonyabban tudják felderíteni a csalásokat és szabálytalanságokat a projektciklus különböző szakaszaiban.

Legfőbb sikertényezők

A sokrétű megvalósításnak köszönhetően a képzések a kapacitásfejlesztés leggyakoribb formái, gyors, kézzelfogható eredményeket hozhatnak, ha gyakorlatiasan és valós esettanulmányok alapján tervezik meg őket. Érintettek széles köre, köztük állami szervek, civil szervezetek és nagy tapasztalattal rendelkező csalás elleni auditorok terveztek már hasonló tanfolyamokat. A meglévő képzések különböző formátumokkal rendelkeznek, eltérő mértékben használtak olyan interaktív eszközöket, mint például a helyszíni képzés, e-learning modulok, közvetlen tapasztalatcserét elősegítő intenzív szemináriumok és nyomozást szimuláló játékok. A tanfolyamok témái az alap bevezető foglalkozásoktól a célzottabb csalásellenes tanfolyamokig terjednek.

Felmerült kihívások és tanulságok

A gyakorlatias esetekkel, feladatokkal és csoportmunkával kiegészített interaktív játék megvalósítható egyetlen tagállam képzési menetrendjén belül, azonban más tagállamokban és az ESB-alapok különböző területein dolgozó résztvevőket is bevonva az elérhető eredmények maximalizálhatók. A képzési gyakorlat alkalmazása nem korlátozott. 

Átadhatóság lehetősége

A csalás elleni játékot Európa különböző állami szerveiben és oktatási intézményeiben is alkalmazzák,
pl. a holland pénzügyminisztérium ellenőrzési osztályán, az Észt Auditorok Intézetében, a berlini Európai Adóügyi, Gazdasági és Jogi Akadémián vagy a bécsi Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémián. A tanfolyamot néhány EU-s rendezvényen is bemutatták, például az EU-alapok éves szimpóziumán Berlinben, vagy az Európai Bizottság által szervezett, az ESB-alapokat érintő csalások és korrupció megelőzésére rendezett workshop keretében 2018. szeptember 13-án Brüsszelben. Egyedi kérésre a játékot az EU tagállamaiba (Belgium, Németország, Lettország) és a tagjelölt országokba (Észak-Macedónia) is eljuttatták. 2020 szeptemberében és decemberében a játék a tervek szerint bevezetésre kerül az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) és a Regionális Főigazgatóság együttműködésével a „Csalás és korrupció azonosítása és megelőzése az ESB-alapokban 2014–2020” című képzésen.

2021. JÚNIUS 24.
Netherlands_Anti-fraud_game