Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Igra za borbu protiv prijevara

Kontekst i cilj(evi)

Igra za borbu protiv prijevara razvijena je s ciljem povećanja sposobnosti tijelâ ESI fondova za sprječavanje, otkrivanje i borbu protiv prijevara i korupcije u različitim fazama. Cilj ovog tečaja nije pružiti tradicionalnu obuku koja obrađuje zakone i propise EU-a s nizom mjera za borbu protiv prijevara koje su spremne za uporabu.  Obuka je zapravo osmišljena kako bi potaknula i motivirala sudionike da razviju sposobnost prepoznavanja znakova upozorenja koji se odnose na prijevare i korupciju, pozornim praćenjem situacije i promptnim reakcijama na naznake prijevare, omogućujući im tako da upotrebljavaju najprikladnije i najučinkovitije mjere za borbu protiv prijevare. Obuka obnavlja znanje polaznika i razvija njihovu stručnost u borbi protiv prijevara i korupcije, a istovremeno im pomaže u izgradnji svijesti i zdravog skepticizma.

Ova praksa borbe protiv prijevara smatra se horizontalnom mekom preventivnom mjerom koja ima utjecaj na sve vrste rizika od prijevare, prvenstveno povećanjem sposobnosti članova tijelâ za borbu protiv prijevara.

 

Opis prakse

Nakon otkrivanja nekoliko slučajeva prijevare i zlouporabe ESI fondova u programskom razdoblju 2007. – 2013. tijela u Nizozemskoj prepoznala su potrebu za poboljšanjem sposobnosti za borbu protiv prijevara upravljačkih tijela (UT-ova), posredničkih tijela (PT-ova), tijela za ovjeravanje (TZO-a) i revizorskog tijela (RT-a). To je navelo nizozemsko Ministarstvo financija da razvije igru za borbu protiv prijevara u okviru šireg programa obuke za borbu protiv prijevara. Igra za borbu protiv prijevara vrlo je interaktivna i koristi nekoliko multimedijskih alata poput videozapisa i animacija kako bi zadržala pažnju sudionika tijekom sesija.  Igra potiče brzo učenje povezivanjem određenog pojma sa zvukom, slikom, videozapisom ili objektom. Cilj nije pružiti tradicionalni tečaj koji obrađuje zakone i propise EU-a niti pružiti niz mjera za borbu protiv prijevara koje su spremne za uporabu za integraciju u postupke sustava upravljanja i kontrole. Umjesto toga osmišljena je obuka u vidu igre za borbu protiv prijevara kako bi se motiviralo i potaknulo sudionike, a i razvilo njihovu sposobnost, da prepoznaju znakove upozorenja koji se odnose na prijevare i korupciju tako što će biti svjesniji, pažljiviji i promptniji u reakciji na naznake i tragove prijevare. To im omogućava lakše uspostavljanje najprikladnijih i najučinkovitijih mjera za borbu protiv prijevara. Igra za borbu protiv prijevara namijenjena je širokoj skupini dionika ESI fondova, uključujući UT-e, PT-e, TZO-e, AFCOS i RT-e iz svih država članica i država kandidatkinja za članstvo u EU-u te, općenito, stručnjacima koji rade s EU i državnim fondovima. Međutim, lako se može prilagoditi jednoj skupini dionika ili miješanoj skupini. U jednoj sesiji igre može se naći najviše 25 - 30 sudionika.

Postoje 3 verzije:

  • Igra za borbu protiv prijevara I.: najosnovnije znanje, vještine, svijest, instrumenti
  • Igra za borbu protiv prijevara II.: obuka napredne razine pomoću novih sofisticiranih alata, analize podataka, novog načina razmišljanja, realnih slučajeva
  • Igra za borbu protiv prijevara na licu mjesta!: mogu li se u stvarnim slučajevima na licu mjesta prepoznati/otkriti rizici i signali prijevare? I, može li se dalje analizirati situacija na licu mjesta?

Tečaj obično započinje plenarnom sesijom, tijekom koje instruktor probija led među polaznicima skrećući im pozornost na rupe u njihovom znanju o ciklusu borbe protiv prijevara.

Nakon plenarne sesije polaznici se smještaju u miješane podskupine i prvi dio igre može započeti. Smještanje polaznika u podskupine na početku sesije potiče raspravu i razmjenu iskustava. Štoviše, miješanje različitih tijela u jednoj podskupini pomaže im da razumiju međusobne obveze i izazove. Da bi potaknuo početak rasprave, instruktor koristi stvarne slučajeve prijevare i korupcije u ESI fondovima koji su anonimizirani i upotrijebljeni kao probni slučajevi. Drugi dio igre je plenarna sesija koja uključuje sve polaznike. Polaznici rade pojedinačno na 12 probnih slučajeva koji se temelje na stvarnim (ili realnim) slučajevima prijevare i korupcije u ESI fondovima. Probni slučajevi osmišljeni su kako bi poboljšali vještine skupine i proširili uporabu instrumenata, te podigli svijest o važnosti etičkih načela i integriteta.

Jedinstvene značajke

Važan aspekt otkrivanja prijevara, ali i onaj koji je teže shvatiti, jest uspješno razvijanje afiniteta prema otkrivanju slučajeva prijevare i korupcije. Uz korištenje kontrolnih popisa i vršenje provjera na licu mjesta polaznici moraju naučiti kako bolje promatrati i razumjeti okruženje u kojem rade te gdje bi moglo doći do prijevara.

Stoga polaznici moraju naučiti kako se osloniti na svoj zdrav razum i vjerovati mu, te kako produbiti svoje iskustvo izlaganjem različitim okruženjima i čitavoj lepezi shema prijevara. Igra za borbu protiv prijevara multimedijska je obuka koja se služi slikama, videozapisima, glazbom i animacijama povezanim s raznim temama koje se obrađuju tijekom obuke. Doista, povezivanje vizualnog materijala ili zvuka s temom čini je privlačnijom polaznicima koji brže i lakše usvajaju podijeljeno znanje i informacije, te ih tako uspješno pamte.

Potiče se i upotreba tokena i atributa, jer potiče učenje i poboljšava pamćenje. Kako bi se potaknuli interes i motivacija polaznika, na kraju tečaja nude im se priznanja i nagrade.

Ishodi i rezultati

Kako nove tehnologije dolaze, tako i tehnike prijevara i metode korupcije postaju sve naprednije, što otežava njihovo otkrivanje. Igrači igre za borbu protiv prijevara stoga će naučiti kako se odmaknuti od tradicionalnih, formalnih načina otkrivanja slučajeva prijevare i korupcije.  Umjesto toga razvit će jedinstvenu sposobnost koja im omogućuje da više pažnje posvete najmanje očitim znakovima prijevare. Igra za borbu protiv prijevara pokazala je obećavajuće rezultate u brzom povećanju sposobnosti tijelâ za otkrivanje prijevara i nepravilnosti u različitim fazama projektnog ciklusa.

Ključni čimbenici uspjeha

Tečajevi su najčešći oblik vježbe za povećanje sposobnosti jer se mogu provoditi na nekoliko načina i donose brze opipljive rezultate kada su osmišljeni na praktičan način i temeljeni na stvarnim studijama slučajeva. U izradi takvih tečajeva za borbu protiv prijevara sudjelovala je čitava lepeza uključenih strana, uključujući javna tijela, nevladine organizacije i iskusne revizore za borbu protiv prijevara. Postojeći tečajevi za borbu protiv prijevara osmišljeni su u različitim formatima različitih stupnjeva interaktivnosti, tj. u vidu obuke na licu mjesta, modula za e-učenje, imerzivnih seminara koji potiču partnersku razmjenu podataka  i istražiteljskih igara. Opseg ovih tečajeva varira od osnovnih uvodnih tečajeva do ciljanijih tečajeva za borbu protiv prijevara.

Izazovi koji su se pojavili i stečene spoznaje

Ova ozbiljna interaktivna igra s praktičnim slučajevima, vježbama i grupnim radom može se izvesti u okviru programa obuke jedne države članice, ali rezultati su maksimizirani kada uključuju sudionike iz različitih država članica i iskustva iz različitih područja ESI fondova. Ne postoji ograničenje usvajanja ove prakse obuke. 

Potencijal za prenosivost

Igra za borbu protiv prijevara prakticira se u raznim javnim tijelima i obrazovnim institucijama diljem Europe,
 npr. revizorskom odjelu nizozemskog Ministarstva financija, Institutu unutarnjih revizora Estonije, Europskoj akademiji za poreze, ekonomiju i zakone u Berlinu ili Međunarodnoj akademiji za borbu protiv korupcije u Beču. Tečaj je predstavljen i tijekom nekih događaja na razini EU-a, kao što je Godišnji simpozij EU fondova u Berlinu i Radionica o dobrim praksama u suzbijanju prijevara i korupcije u ESI fondovima, koju je Europska komisija organizirala 13. rujna 2018. u Bruxellesu. Nakon ad-hoc zahtjeva igra se dostavlja tijekom obuke državama članicama EU-a (Belgiji, Njemačkoj, Latviji) i državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u (Republici Sjevernoj Makedoniji). U rujnu i prosincu 2020. godine planira se uvođenje igre u obuci na temu „Prepoznavanje i suzbijanje prijevara i korupcije u ESI fondovima za razdoblje 2014. – 2020.“ Europskog instituta za javnu upravu (EIPA) u suradnji s GU REGIO.

28. LIPNJA 2021.
Netherlands_Anti-fraud_game
English
(83.55 KB - PDF)
Preuzimanje