Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

P.I.A.F.-IT (Integrált Csalás Elleni Platform)

Háttér és cél(ok)

Az olasz pénzügyi rendőrség (Guardia di Finanza) által kezelt SIAF IT rendszert (csalásellenes információs eszköz) 2010-ben hozták létre a PON GAT, azaz a „Kormányzás és technikai segítségnyújtás 2007–2013” nemzeti operatív program keretében[1] .Négy déli régióra (Puglia, Campania, Calabria és Szicília) összpontosít különböző archívumokból származó adatok feldolgozásával az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elemzésének és jelentésének javítása érdekében. A SIAF néhány területét a Hercule III program keretében az EB/OLAF is társfinanszírozta[2]. A SIAF tapasztalataira építve az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium és a COLAF (az EU költségvetését érintő szabálytalanságok és csalás elleni küzdelemért felelős olasz bizottság, amely csalásellenes koordinációs szolgálatként (AFCO) működik ) 2019-ben indította el a PIAF-IT „Piattaforma Integrata Anti Frode” (Integrált Csalás Elleni Platform) projektet. A SIAF-hoz hasonlóan a PIAF-IT-t is a Hercule III támogatja[3].

 

[1]http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3203/progetto-di-cooperazione-antifrode-parte-1.pdf

[2]https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2019/11/The-Italian-A.F.Co_.S.-and-the-National-Anti-Fraud-Strategy-Vincenzo-Branchi.pdf

[3]http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-la-piattaforma-nazionale-antifrode

Gyakorlat leírása

A PIAF-IT innovatív üzletiintelligencia-platformként szolgál az EU költségvetését sújtó csalások megelőzésére. A PIAF-IT célkitűzései a következők:

 1. Informatikai eszköz létrehozása a csalás kockázatának megelőzésére és az uniós forrásokat kezelő regionális és nemzeti közigazgatások tevékenységeinek értékelésében használt információk korszerűsítésére.
 2. Az információcsere megkönnyítése, beleértve más EU tagállamok AFCO-it is. Az eszköz célja az összes szereplő (nemzeti és európai) szakértelmének fejlesztése az uniós pénzeszközök kezelésében és a transznacionális csalások elleni küzdelemben.

A PIAF-IT költségvetése 627 090 euró (80%-a uniós forrásokból finanszírozva), ez fedezi az informatikai platform megvalósításának, a szükséges licencek megszerzésének, speciális képzések és más uniós tagállamokkal való információcserék költségeit. A PIAF-IT szakaszai a következők: 1) elemzés, 2) szoftvertervezés és -fejlesztés, 3) tesztelés és megvalósítás, 4) képzés.

Az informatikai platform fejlesztésért felelős projektcsapat tagjai: a Gazdasági és Pénzügyminisztérium 3 munkatársa (projektmenedzser, kommunikációs menedzser és pénzügyi menedzser), az olasz AFCO 8 alkalmazottja és külföldi AFCO-k 8 oktatója (Bulgária, Lettország, Litvánia, Románia, Spanyolország és Szlovénia), valamint a SOGEI (a Gazdasági és Pénzügyminisztérium belső informatikai szervezete) szakértői.

A PIAF-IT a gyakorlatban ötvözi a különböző forrásokból származó adatokat (Pénzügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Számvevőszék, cégnyilvántartás stb.), „kockázatelemzés” céljából biztosítja a „kereszthivatkozásokat”, és információs profilokat biztosít a kedvezményezettekről azáltal, hogy jelzi az anomáliákat és az esetleges „szabálytalanság kockázatát”. Megakadályozza a potenciális illegális magatartást a projektek értékelésének és a kedvezményezettek kifizetésének korai szakaszában.

A PIAF-IT az EU-tagállamok szakértőivel, az OLAF-fal és az EK uniós pénzeszközökért felelős engedélyező szervezeti egységeivel (DG REGIO/EMPL) közös munkafolyamat révén segíti az információmegosztást a nemzeti testületek (első fázis) és az európai szervek között.

 

 

Egyedi tulajdonságok

Az ARACHNE-t kiegészítő PIAF-IT működése a tanúsított nemzeti hatóságok adatainak csoportosításán alapul, mint például:

 • Gazdasági és Pénzügyminisztérium,
 • Igazságügyi Minisztérium, amely információt biztosít a bírósági ügyekről,
 • a Számvevőszék, amely információt szolgáltat az olyan esetekről, amelyek az olasz állam számára pénzügyi hatással bírnak vagy kárt okoznak. Az olasz Számvevőszék pénzügyi számviteli feladatokkal rendelkező igazságügyi hatóság, míg az EU tagállamok többsége nem ruházza át ezeket a speciális hatásköröket a nemzeti számvevőszékre.
 • Az Infocamere által kezelt cégnyilvántartás, amely információt szolgáltat a vállalatok szerkezetéről és történetéről, valamint azok részvényeseiről,
 • Valamint az EK által kezelt szabálytalanságkezelő rendszer, az IMS és az uniós költségvetés közvetlen kedvezményezettjeinek listája a közvetlen irányítású programok, például a Horizont 2020 kettős finanszírozásának azonosítása érdekében

Ezenkívül a Gazdaságfejlesztési Minisztérium az olasz pénzügyi rendőrség (Guardia di Finanza) speciális egységével folytatott együttműködésre támaszkodhat, amely nagy szakértelemmel rendelkezik a csalások és az illegális tevékenységek felderítésében.

Értékelés és eredmények

A PIAF-IT rendszer még fejlesztés alatt áll, ezért a tevékenységek (és az eredmények) még folyamatban vannak. Végső soron a PIAF-IT:

 • egy hatékony informatikai eszköz és alapvető fontosságú specifikus tudásbázis a nemzeti és transznacionális együttműködés megkönnyítésére (AFCOS, EK/OLAF/EPPO esetében);
 • technikai és operatív támogatás az uniós források területén az olasz pénzügyi és az összes többi irányító hatóság/ellenőrző hatóság számára a határokon átnyúló nemzeti illegális tevékenységek elleni küzdelem céljából.

Legfontosabb sikertényezők

Az informatikai adatbázisok nemzeti szintű használata eredményeket hozott a jobb megelőzés, felderítés és szankcionálás terén. A PIAF-IT ezt még tovább javítja azáltal, hogy a Hercule III összes célkitűzését megvalósítja:

 1. az uniós támogatások kedvezményezettjeivel kapcsolatos összes információ központosításával és átláthatóbbá tételével;
 2. az uniós költségvetés elleni csalások és más illegális tevékenységek elleni küzdelem erősítésével a nemzeti és transznacionális vizsgálatokon keresztül;
 3. az EU-s pénzügyi érdekek védelmének fokozásával az információk, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése révén.

Felmerült kihívások és tanulságok

A támogatási megállapodást 2019. november 7-én írták alá, a projekt időtartamát 18 hónapban határozták meg, azzal a lehetőséggel, hogy a COVID–19-válságot követően további 6 hónappal meghosszabbítható legyen. Fontos megemlíteni a PIAF-IT projekt összetettségét az érintettek száma, valamint az olasz igazságügyi minisztérium és az olasz számvevőszék bírósági ügyeiből összegyűjtött információk mennyisége és heterogenitása, valamint a cégnyilvántartásba bejegyzett a közel 6 000 000 vállalkozás tekintetében.

Egy problémát azonban korán azonosítottak: kettős finanszírozás a megosztott irányítás és a közvetlen irányítás között. A kettős finanszírozás nyomon követése és azonosítása összetett feladat, mivel a közvetlen irányításhoz kapcsolódó kifizetések közvetlenül az EK-tól érkeznek a kedvezményezettek, például kutatóintézetek bankszámlájára, és nem haladnak át az olasz költségvetésen.

Átadhatóság lehetősége

A PIAF-IT más országok esetében is alkalmazható az EU költségvetését érintő szabálytalanságok és csalások megelőzése érdekében. A PIAF eszközt a Hercule III programon keresztül az EK/OLAF támogatja, de a projekt lezárása után az operatív működtetése az olasz költségvetésből történik majd a fenntarthatóság biztosítása érdekében.

2021. JÚNIUS 24.
Italy_SIAF_Tool
English
(205.54 KB - PDF)
Letöltés