Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

P.I.A.F.- IT (Platforma integrată antifraudă)

Context și obiectiv(e)

Instrumentul IT SIAF (Sistemul de informații antifraudă) administrat de Poliția financiară italiană/Guardia di Finanza a fost înființat în 2010 în cadrul PON GAT, Programul Operațional Național „Guvernare și Asistență Tehnică 2007-2013”[1]. Acesta s-a axat pe patru regiuni din sud (Puglia, Campania, Calabria și Sicilia) prin prelucrarea datelor extrase din diferite arhive pentru a îmbunătăți analiza și raportarea fraudelor împotriva intereselor financiare ale UE. Unele aspecte ale SIAF au fost, de asemenea, cofinanțate de CE/OLAF în cadrul programului Hercul III[2]. Pe baza experienței cu SIAF, Ministerul italian al Economiei și Finanțelor și COLAF (Comisia italiană antifraudă responsabilă pentru lupta împotriva neregulilor/fraudei din bugetul UE, acționând în calitate de serviciu de coordonare antifraudă - AFCO) a lansat PIAF - Proiectul IT „Piattaforma Integrata Anti Frode” (Platforma integrată antifraudă) în 2019. La fel ca SIAF, PIAF-IT este sprijinit de Hercule III[3].

 

[1] http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3203/progetto-di-cooperazione-antifrode-parte-1.pdf

[2] https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2019/11/The-Italian-A.F.Co_.S.-and-the-National-Anti-Fraud-Strategy-Vincenzo-Branchi.pdf

[3] http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-la-piattaforma-nazionale-antifrode

Descrierea practicii

PIAF-IT este conceput ca platformă inovatoare de informații privind întreprinderile menită să prevenită fraudele ce implică bugetul UE. Obiectivele PIAF-IT sunt: 

 1. Crearea unui instrument IT pentru actualizarea informațiilor utilizate în prevenirea riscului de fraudă și evaluarea activităților administrațiilor regionale și naționale care gestionează fondurile UE. 
 2. Facilitarea schimbului de informații, inclusiv cu AFCO-urile unui alt stat membru al UE. Instrumentul vizează creșterea expertizei tuturor actorilor (naționali și europeni) care gestionează fondurile UE și care luptă împotriva fraudei transnaționale.

Bugetul PIAF-IT este de 627 090 EUR (finanțat în proporție de 80 % din resurse ale UE) și va acoperi costurile implementării platformei IT, achiziționării licențelor necesare, organizării cursurilor de formare specifice și schimburilor cu alte state membre ale UE. PIAF-IT include următoarele faze: (1) analiză, (2) proiectare și dezvoltare de software, (3) testare și implementare, (4) instruire.

Echipa de proiect include: trei angajați din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor (director de proiect, director de comunicare în cadrul proiectului și director financiar al proiectului), opt angajați din cadrul AFCO din Italia și opt instructori din cadrul AFCO-urilor din străinătate (Bulgaria, Letonia, Lituania, România, Spania și Slovenia ) și experți din cadrul SOGEI (o companie IT internă a Ministerului Economiei și Finanțelor) pentru dezvoltarea platformei IT.

În practică, PIAF-IT combină date din diferite surse (MEF, Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, Registrul întreprinderilor etc.) și permite „referințe încrucișate” în scopul „analizei riscurilor” și furnizarea de profiluri de informații cu privire la reputația beneficiarilor prin semnalarea anomaliilor și a potențialului „risc de neregulă”. Acest lucru ajută la oprirea unui posibil comportament ilegal în primele etape ale evaluării proiectelor și plății beneficiarilor.

PIAF-IT-IT contribuie la schimbul de informații între organismele naționale (prima fază) și cele europene printr-o procedură de lucru comună cu experți din statele membre ale UE, OLAF și departamentele de autorizare ale CE responsabile cu fondurile UE (DG REGIO/EMPL).

 

 

Caracteristici unice

PIAF-IT fiind complementar cu ARACHNE, funcționează prin gruparea datelor de la autoritățile naționale certificate, cum ar fi:

 • Ministerul Economiei și Finanțelor;
 • Ministerul Justiției, care furnizează informații cu privire la cauzele judiciare;
 • Curtea de Conturi, care furnizează informații cu privire la cazurile care au un impact financiar sau daune suferite de statul italian. Curtea de Conturi italiană are autoritate judiciară cu atribuții de contabilitate financiară, în timp ce majoritatea statelor membre UE nu conferă aceste competențe specifice Curții de Conturi naționale;
 • Registrul întreprinderilor, administrat de Infocamere, care furnizează informații despre structura și istoria companiilor și a acționarilor acestora;
 • și Sistemul de gestionare a neregulilor IMS administrat de CE și lista beneficiarilor direcți ai bugetului UE pentru a identifica dubla finanțare a programelor gestionate direct, precum Orizont 2020. 

În plus, Ministerul Dezvoltării Economice se poate baza pe cooperarea unei unități speciale a Poliției financiare italiene (Guardia di Finanza) cu expertiză în detectarea fraudei și a activităților ilegale.

Efecte și rezultate

Sistemul PIAF-IT este încă în curs de dezvoltare și, prin urmare, activitățile (și rezultatele) sunt încă în desfășurare. În cele din urmă, PIAF-IT va permite:

 • un instrument eficient al tehnologiei informației (IT) și cunoștințe specifice de bază pentru a facilita cooperarea națională și transnațională (cu AFCOS, CE/OLAF/EPPO);
 • sprijin tehnic și operațional pentru autoritățile financiare italiene și toate autoritățile de management/autorităților de audit din domeniul fondurilor UE pentru a lupta împotriva activităților ilegale naționale transfrontaliere.

Principalii factori ai succesului

Utilizarea bazelor de date IT la nivel național a dat deja rezultate pentru o mai bună prevenire, detectare și sancționare. PIAF-IT va îmbunătăți acest lucru și mai mult prin realizarea tuturor obiectivelor Hercule III prin:

 1. centralizarea și asigurarea unei mai mari vizibilități a tuturor informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor UE;
 2. consolidarea luptei împotriva fraudei și a altor activități ilegale împotriva bugetului UE prin investigări naționale și transnaționale;
 3. creșterea protecției intereselor financiare ale UE prin facilitarea schimbului de informații, de experiență și de bune practici.

Provocări întâmpinate și învățăminte desprinse

Acordul de finanțare a fost semnat la 7 noiembrie 2019 și durata proiectului a fost stabilită la 18°luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă șase luni după criza provocată de pandemia de COVID-19. Este important de menționat nivelul de complexitate al proiectului PIAF-IT datorită numărului de părți interesate și volumului mare și eterogenității informațiilor colectate din cauzele judiciare ale Ministerului Justiției și Curții de Conturi italiene, precum și cele aproape 6 000 000 de întreprinderi înregistrate în Registrul întreprinderilor.

Cu toate acestea, o problemă a fost identificată încă de la început: dubla finanțare între gestiunea partajată și gestiunea directă. Urmărirea dublei finanțări este complexă de identificat, întrucât plățile legate de gestiunea directă se efectuează direct de la CE către conturile bancare ale beneficiarilor, cum ar fi organismele de cercetare, fără a trece în bugetul național italian. 

Potențial de transferabilitate

PIAF-IT este un instrument care ar putea fi replicat în alte state membre ale UE pentru a preveni neregulile și frauda cu bugetul UE. Cu toate acestea, PIAF este sprijinit în prezent de CE/OLAF prin Hercule°III, dar se intenționează să fie menținut operațional prin bugetul italian ulterior, la sfârșitul proiectului pentru a asigura durabilitatea.

23 IUNIE 2021
Italy_SIAF Tool_RO