Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Přeshraniční vyšetřování inovačního projektu

Varovné signály

Ukazatele a signály podvodu, jež vyvolaly podezření:                       

  1. znepokojení vyvolaly transakce mezi společnostmi ve spojení (mateřskou a dceřinou společností);
  2. složitý dodavatelský řetězec pro tento projekt zahrnující aktéry v několika členských státech EU a zemích, které nejsou členy EU.

Popis mechanismu podvodného jednání

Inovativní výrobní linku dodala společnosti příjemce grantu jeho mateřská společnost z jiného členského státu EU, která byla vybrána prostřednictvím zadávacího řízení. Dodavatelský řetězec hlavních komponentů výrobní linky byl složitý. Hlavní komponenty linky, vyrobené různými evropskými společnostmi, dodal subdodavatel nacházející se mimo EU, který patřil ke stejné skupině jako mateřská společnost.

Zadávací řízení, jehož prostřednictvím příjemce grantu přidělil zakázku své mateřské společnosti, bylo zmanipulované. Oblast působnosti jednacího řízení byla protiprávně rozšířena a mateřské společnosti byla zadána zakázka bez skutečného zadávacího řízení.

Nákup některých komponentů výrobní linky začal již před oficiálním zahájením projektu a před zadávacím řízením na výběr dodavatele výrobní linky. Cena některých komponentů se v průběhu celého dodavatelského řetězce zvýšila přibližně o 70 %. Úřad OLAF rovněž zjistil úzké osobní a provozní vazby mezi společnostmi.

Jak byl podvod zjištěn

Inovativní výrobní linku dodala společnosti příjemce grantu jeho mateřská společnost z jiného členského státu EU, která byla vybrána prostřednictvím zadávacího řízení. Dodavatelský řetězec hlavních komponentů výrobní linky byl složitý. Hlavní komponenty linky, vyrobené různými evropskými společnostmi, dodal subdodavatel nacházející se mimo EU, který patřil ke stejné skupině jako mateřská společnost.

Zadávací řízení, jehož prostřednictvím příjemce grantu přidělil zakázku své mateřské společnosti, bylo zmanipulované. Oblast působnosti jednacího řízení byla protiprávně rozšířena a mateřské společnosti byla zadána zakázka bez skutečného zadávacího řízení.

Nákup některých komponentů výrobní linky začal již před oficiálním zahájením projektu a před zadávacím řízením na výběr dodavatele výrobní linky. Cena některých komponentů se v průběhu celého dodavatelského řetězce zvýšila přibližně o 70 %. Úřad OLAF rovněž zjistil úzké osobní a provozní vazby mezi společnostmi.

Vzniklé potíže

V tomto případě podvodu narazil úřad OLAF na obtíže při získávání dokumentace.

Zjištěné nedostatky

Úřad OLAF měl za to, že vnitrostátní kontroly nejsou dostatečné, aby zabránily mateřské společnosti se o zakázku ucházet a získat ji. Kromě toho neexistovala žádná kontrola týkající se zvýšení ceny komponentů použitých v projektu a neexistoval ani mechanismus, který by zabránil nákupu některých komponentů výrobní linky předtím, než se uskutečnilo zadávací řízení na výběr dodavatele.

Následně byla zavedena ochranná opatření ke zmírnění rizika podvodů. Konkrétně byly změněny vnitrostátní právní předpisy o založení národní agentury pro hospodářský rozvoj v zemi X, ve které měla být výrobní linka vybudována, s cílem zakázat nákup zboží a služeb od spřízněné společnosti. Zákaz se týká kapitálového a osobního propojení mezi příjemcem grantu a jeho dodavatelem, jako je držení podílů nebo alespoň 5 % akcií a výkon funkce člena kontrolního nebo řídicího orgánu.

Cross border investigation CZ
English
(230.07 KB - PDF)
Stáhnout