Skip to main content
Logotip Europske komisije
Anti-Fraud Knowledge Centre

Prekogranična istraga inovacijskog projekta

Znakovi upozorenja

Pokazatelji i znakovi prijevare koji su pobudili sumnju bili su:       

  1. transakcije između povezanih društava (matičnog društva i društva kćeri) davale su povod za zabrinutost
  2. složeni lanac opskrbe projekta uključivao je aktere u nekoliko različitih država članica EU-a i trećih zemalja.

Opis obrasca prijevare

Matično društvo korisnika iz druge države članice koje je odabrano postupkom javne nabave dostavilo je inovacijsku proizvodnu liniju društvu korisnika. Lanac opskrbe glavnih komponenti proizvodne linije bio je složen. Glavne komponente linije, koje su proizvela različita europska društva, osigurao je podugovaratelj koji se nalazio izvan EU-a i koji je pripadao istoj grupaciji kao i matično društvo.

Manipuliralo se postupkom javne nabave kojim je korisnik dodijelio ugovor svojem matičnom društvu. Opseg natjecateljskog postupka nezakonito je proširen te je matičnom društvu dodijeljen ugovor bez stvarnog postupka javne nabave.

Kupnja nekih komponenti proizvodne linije započela je prije službenog pokretanja projekta i prije postupka javne nabave za odabir dobavljača proizvodne linije. Cijena nekih komponenti narasla je za približno 70 % duž lanca opskrbe. OLAF je otkrio i bliske osobne i operativne veze među društvima.

Kako je prijevara otkrivena

OLAF je otkrio nepravilnosti, među ostalim prijevarne aktivnosti koje su se odvijale u različitim fazama: prije službenog pokretanja projekta i tijekom provedbe projekta. OLAF je obavljao istražne aktivnosti u četirima različitim državama članicama. Zahvaljujući tim istragama otkrivena je manipulacija postupkom javne nabave, kojim je korisnik dodijelio ugovor svojem matičnom društvu. Tijekom prekogranične istrage OLAF je neovisno obavljao svoje aktivnosti i surađivao s različitim nacionalnim tijelima koja su mu davala potporu te osiguravala informacije i dokumentaciju.

OLAF je istragu zaključio financijskim preporukama Glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije za povrat svih 8 milijuna EUR sredstava EU-a i pravosudnom preporukom nacionalnom tužiteljstvu zemlje X u kojoj je pokrenuta proizvodna linija za pokretanje sudskog postupka u vezi s prijevarnim aktivnostima. Postupci su i dalje u tijeku.

Zabilježene poteškoće

U ovom slučaju prijevare OLAF se suočio s poteškoćama u ishođenju dokumentacije.

Uočene slabosti

OLAF je smatrao da nacionalne kontrole nisu bile dostatne da bi se matično društvo spriječilo u podnošenju ponude i dobivanju ugovora. Nadalje, nisu postojale kontrole u pogledu povećanja cijene komponenti upotrijebljenih u projektu ni mehanizmi za sprečavanje kupnje nekih komponenti proizvodne linije prije postupka javne nabave za odabir dobavljača.

Preventivne mjere naknadno su uspostavljene radi ublažavanja rizika od prijevare. Točnije, nacionalni propis kojim se uspostavlja nacionalna agencija za gospodarski razvoj zemlje X u kojoj je proizvodna linija trebala biti stavljena u pogon izmijenjen je da bi se zabranila kupnja robe i usluga od povezanog društva. Zabrana se odnosi na vezu sudjelovanja u kapitalu i osobnu vezu između korisnika i njegova ugovaratelja kao što su vlasništvo nad udjelima ili barem 5 % dionica i obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog tijela.

Cross border investigation HR
English
(232.64 KB - PDF)
Preuzimanje