Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Cross border investigation on innovation project

Semnal (semnale) de alertă

Indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat suspiciunea au fost:                                                                                     

  1. Tranzacțiile dintre societăți afiliate (societatea-mamă și societatea-fiică) au constituit un motiv de îngrijorare.
  2. Lanț complex de aprovizionare pentru proiect, implicând actori din mai multe state membre ale UE și din state din afara UE.

Descrierea modelului de fraudă

Linia de producție inovatoare a fost livrată societății beneficiare de către societatea-mamă din alt stat membru al UE, care a fost selectată printr-o procedură de licitație. Lanțul de aprovizionare a principalelor componente ale liniei de producție a fost complex. Principalele componente ale liniei, produse de diferite întreprinderi europene, au fost furnizate de un subcontractant situat în afara UE, care aparținea aceluiași grup ca societatea-mamă.

Procedura de licitație, prin care beneficiarul a atribuit contractul societății-mamă, a fost manipulată. Domeniul de aplicare al procedurii competitive a fost extins ilegal, iar societății-mamă i-a fost atribuit contractul fără o procedură de licitație reală.

Achizițiile anumitor componente ale liniei de producție începuseră deja înainte de lansarea oficială a proiectului și înainte de procedura de licitație pentru selectarea furnizorului liniei de producție. Prețul unor componente a crescut cu aproximativ 70 % de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. OLAF a descoperit, de asemenea, legături personale și operaționale strânse între societăți.

Modul în care a fost detectată frauda

OLAF a descoperit neregulile, inclusiv activitățile frauduloase care au avut loc în diferite etape: înainte de lansarea oficială a proiectului și pe durata punerii în aplicare a acestuia. OLAF a desfășurat activități de investigare în patru state membre diferite ale UE. Datorită acestor investigații, s-a descoperit că procedura de licitație prin care beneficiarul a acordat contractul societății-mamă fusese manipulată. În cursul investigației transfrontaliere, OLAF și-a desfășurat activitățile în mod independent și a cooperat cu diferite autorități naționale, care au furnizat asistență, informații și documente.

OLAF și-a încheiat investigația cu recomandări financiare adresate Direcției Generale Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO) pentru recuperarea întregii cofinanțări din partea UE în valoare de 8 milioane EUR și cu o recomandare judiciară adresată serviciilor naționale de urmărire penală din țara X, unde se situa linia de producție pentru a iniția proceduri judiciare în legătură cu activitățile frauduloase. Procedurile sunt încă în curs de desfășurare.

Dificultăți întâmpinate

În acest caz de fraudă, OLAF a întâmpinat dificultăți în obținerea documentației.

Deficiență identificată

OLAF a considerat controalele naționale insuficiente pentru a împiedica societatea-mamă să depună oferte și să câștige contractul. În plus, nu a existat niciun control în ceea ce privește creșterea prețului componentelor utilizate în cadrul proiectului și niciun mecanism care să împiedice achiziționarea unor componente ale liniei de producție înainte ca procedura de licitație pentru selectarea furnizorului să fi avut loc.

Ulterior, au fost puse în aplicare măsuri preventive pentru a atenua riscul de fraudă. În special, legislația națională de instituire a agenției naționale de dezvoltare economică din țara X în care urma să fie construită linia de producție a fost modificată pentru a interzice achiziționarea de bunuri și servicii de la o societate afiliată. Interdicția se referă la legături de capital și la legături personale dintre beneficiar și contractantul său, cum ar fi deținerea de acțiuni sau cel puțin 5 % din stocuri și îndeplinirea funcției de membru al organului de supraveghere sau de conducere.

26 MARTIE 2021
Cross border investigation RO
English
(227.25 KB - PDF)
Descărcați