Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Присвояване на средства на ЕС за управление на водите и на земята

Червен(и) флаг(ове)

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията за злоупотреба със средства на ЕС, са:

  • Проектите са имали за цел извършването на допълнителни строителни работи за ограничаване на рисковете от свлачища, но са били подадени в готов формат/описания по образец, които са били подобни едно на друго;
  • Проектите не са били извършени в зони с висок риск от свлачища, а в същия регион, в който вътрешната агенция е извършвала вече планирани обичайни дейности.

Описание на схемата за измама

Бюджетът за извършването на тези дейности, предвиден през 2015 г. от регионалния управителен орган, е възлизал на над 100 милиона евро и средствата са били предоставени на „вътрешна“ специализирана агенция за околната среда, част от регионалния орган.

Регионалният орган е одобрил мерките и е договорил бюджета със специализираната агенция. Разследващите служители са установили, че измамните дейности са били започнали още в момента, когато финансирането е било поискано чрез подвеждащи описания на проектите.

Макар че финансирането по ЕФРР е било предназначено за мерки за справяне с извънредни обстоятелства и ситуации — извънредни мерки —, агенцията ги е използвала за ежедневната си, обичайна рутинна дейност, но е декларирала, че ще използва средствата за извънредни дейности. Средствата по ЕФРР са били използвани, за да се подпомогне изплащането на заплатите на персонала и заплащането на извънреден труд, а на служители на агенцията е било възложено да извършат дейности за преструктуриране в къщата, принадлежаща на управителя на агенцията.

Макар че производството все още е в ход, срещу управителите на агенцията е повдигнато обвинение за присвояване на около 80 милиона евро от гореспоменатите средства на ЕФРР.

Как е открита измамата

Нередността е била установена благодарение на информация от неизвестен източник, който се е свързал с местния главен прокурор. Анонимното лице, сигнализирало за нередността, е посочило, че се извършва неправомерно използване на средства на ЕС, и прокурорът е започнал разследване.

Първоначално, тъй като прокурорът не е разполагал с достатъчно информация, той е започнал наказателно производство срещу неизвестни извършители. В разследването е била включена финансовата полиция, която е установила присвояването на средства.

Открит е случай на измама, което през 2016 г. е довело до осъждането на двама от управителите на агенцията, срещу които е повдигнато обвинение за присвояването на около 80 милиона евро от гореспоменатите средства на ЕФРР. Към момента наказателното производството все още е в ход. Като част от предприетите мерки някои от управителите и служителите на агенцията, които са били обект на разследването, са били поставени под домашен арест.

Възникнали проблеми

Финансовата полиция не е срещнала затруднения при разследването, поради специалните правомощия, с които разполага съгласно законодателството, както и достъпа до набор от методи и инструменти за разследване, включително следене на телефони, интервюиране на информатори и разпит на заподозрени лица. По тази причина не е имало забавяния в разследването по случая.

Установени слабости

Случаят показва очевидни недостатъци и пропуски в системите на управителния орган за управление и контрол още на етапа на подбор на проекти. Също така се забелязва липсата на подходящ надзор спрямо „вътрешната“ агенция и че „проверките на място“ са били закъснели и недостатъчни. Управителният орган е отстранил агенцията от списъка с потенциални бенефициери за средства от ЕФРР.

26 MАРТ 2021 Г.
Misapproriation of EU Funds BG