Ugrás a fő tartalomra
Anti-Fraud Knowledge Centre

Vízgazdálkodásra és területgazdálkodásra szánt uniós pénzeszközök hűtlen kezelése

Figyelmeztető jelzés(ek)

Az uniós pénzeszközök hűtlen kezelésének gyanúja a következő csalásra utaló mutatók és jelek alapján merült fel:

  • a projektek a földcsuszamlások kockázatának enyhítését célzó kiegészítő munkákra irányultak, azonban egymáshoz hasonlónak tűnő, kész formátumban/sablonleírásokkal kerültek benyújtásra;
  • a projekteket nem olyan területeken hajtották végre, ahol magas a földcsuszamlások kockázata, hanem ugyanazokon a területeken, ahol a helyi ügynökség már eleve tervezett szokásos tevékenységeket végzett.

A csalás módjának leírása

Az említett intézkedések végrehajtására a regionális irányító hatóság több mint 100 millió EUR költségvetést irányzott elő 2015-ben, és az összeg a regionális önkormányzaton belül működő „házon belüli” szakosított környezetvédelmi ügynökség részére került allokálásra.

A regionális önkormányzat jóváhagyta az intézkedéseket, és megállapodott a költségvetésről a szakosított ügynökséggel. A vizsgálók megállapították, hogy a csalárd tevékenység már akkor kezdetét vette, amikor a félrevezető projektleírások alapján finanszírozást igényeltek.

Noha az ERFA-finanszírozást olyan intézkedésekre szánták, amelyek kivételes körülmények és szükséghelyzetek kezelésére irányultak, azaz rendkívüli intézkedésekre, az ügynökség saját szokásos napi rutinjellegű tevékenységeihez használta fel azokat, miközben azt nyilatkozta, hogy a finanszírozást kivételes tevékenységekre fogja használni. Az ERFA-pénzeszközöket arra használták fel, hogy az alkalmazottak bérét támogassák és túlórákat fizessenek ki, az ügynökség munkavállalóit pedig azzal bízták meg, hogy az ügynökség igazgatójának tulajdonát képező házban átalakítási munkákat végezzenek.

Noha az eljárás még folyamatban van, az ügynökség vezetőit a fent említett ERFA-pénzeszközökből körülbelül 80 millió EUR hűtlen kezelésével vádolták meg.

A csalás észlelésének módja

A szabálytalanságot a helyi főügyészhez eljutott, ismeretlen forrásból származó információnak köszönhetően észlelték. A névtelen bejelentő személy leleplezte, hogy uniós pénzeszközöket használnak jogellenesen, és a főügyész vizsgálatot indított.

Mivel a főügyésznek nem állt birtokában elegendő információ, először büntetőeljárást indított ismeretlen személyek ellen. A vizsgálatba bevonták a pénzügyőrséget annak kivizsgálása céljából, és ez a szerv fedezte fel a pénzeszközök hűtlen kezelését.

Csalást állapítottak meg, amely 2016-ban az ügynökség vezetői közül két fő elítéléséhez vezetett, akiket a fent említett ERFA-pénzeszközökből körülbelül 80 millió EUR hűtlen kezelésével vádoltak meg. A büntetőeljárás még jelenleg is folyik. A foganatosított intézkedések többek között az ügynökség néhány vezetőjének és vizsgált alkalmazottainak házi őrizetbe helyezését foglalták magukban.

A felmerült nehézségek

A pénzügyőrség nem tapasztalt nehézségeket a vizsgálat során a jog által ráruházott különleges hatásköröknek, valamint számos nyomozati módszerhez és eszközhöz való hozzáférésének, többek között telefonos lehallgatásoknak, informátorokkal folytatott interjúknak és a gyanúsítottak kihallgatásának köszönhetően. Az ügyben ezért a vizsgálatok során nem tapasztaltak késedelmet.

Az azonosított gyengeségek

Az ügy egyértelmű hibákat és hiányosságokat tárt fel az irányító hatóság irányítási és kontrollrendszereiben már a projektkiválasztás szakaszában. Továbbá feltárta, hogy hiányzik a „házon belüli” ügynökség feletti megfelelő felügyelet és a „helyszíni ellenőrzésekre” későn került sor és azok nem kielégítőek. Az irányító hatóság eltávolította az ügynökséget az ERFA-pénzeszközök potenciális kedvezményezetteinek listájáról.

2021. MÁRCIUS 26.
Misapproriation of EU Funds HU