Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Anti-Fraud Knowledge Centre

Κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων και της γης

Κόκκινη/-ες σημαία/-ες

Οι δείκτες και τα προειδοποιητικά σήματα απάτης που προκάλεσαν την υποψία κατάχρησης των κονδυλίων της ΕΕ είναι τα εξής:

  • Τα έργα αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση πρόσθετων εργασιών μετριασμού των κινδύνων κατολισθήσεων, αλλά υποβλήθηκαν με περιγραφές σε έτοιμο μορφότυπο/υπόδειγμα, που έμοιαζαν πανομοιότυπες·
  • τα έργα δεν εκτελέστηκαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου κατολισθήσεων, αλλά στις ίδιες περιοχές όπου η εσωτερική υπηρεσία εκτελούσε ήδη προγραμματισμένες κανονικές δραστηριότητες

Περιγραφή της μεθόδου απάτης

Ο προϋπολογισμός που προβλεπόταν από την περιφερειακή διαχειριστική αρχή για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων υπερέβη τα 100 εκατ. ευρώ το 2015 και διατέθηκε σε «εσωτερική» εξειδικευμένη περιβαλλοντική υπηρεσία, τμήμα της περιφερειακής αρχής.

Η περιφερειακή αρχή ενέκρινε τα μέτρα και συμφώνησε τον προϋπολογισμό με την εξειδικευμένη υπηρεσία. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η δόλια ενέργεια είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που είχε ζητηθεί χρηματοδότηση, μέσω παραπλανητικών περιγραφών των έργων.

Μολονότι η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ προοριζόταν για μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων περιστάσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης — έκτακτα μέτρα — η υπηρεσία τη χρησιμοποίησε για τις καθημερινές, συνήθεις δραστηριότητές της, αλλά δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε τη χρηματοδότηση για έκτακτες δραστηριότητες. Τα κονδύλια του ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκαν για στήριξη των μισθών του προσωπικού και πληρωμή υπερωριών, ενώ ανατέθηκε σε εργαζόμενους της υπηρεσίας η εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής στο σπίτι ιδιοκτησίας του διευθυντή της υπηρεσίας.

Παρόλο που οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι διαχειριστές της υπηρεσίας έχουν κατηγορηθεί για υπεξαίρεση ποσού περίπου 80 εκατ. ευρώ από τα προαναφερθέντα κονδύλια του ΕΤΠΑ.

Πώς εντοπίστηκε η απάτη

Η παρατυπία εντοπίστηκε χάρη σε πληροφορίες άγνωστης πηγής που έφθασαν στον τοπικό εισαγγελέα. Ο ανώνυμος καταγγέλτης κατήγγειλε την παράνομη χρήση κονδυλίων της ΕΕ και ο εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα.

Αρχικά, επειδή ο εισαγγελέας δεν διέθετε επαρκή στοιχεία, κίνησε ποινική διαδικασία κατ’ αγνώστων. Στην έρευνα συμμετείχε η Οικονομική Αστυνομία με έρευνες κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση κεφαλαίων.

Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης, η οποία οδήγησε στην καταδίκη δύο διευθυντών της υπηρεσίας το 2016, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για υπεξαίρεση περίπου 80 εκατ. ευρώ από τα προαναφερθέντα κονδύλια του ΕΤΠΑ. Η ποινική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Τα μέτρα που ελήφθησαν περιλάμβαναν τον κατ’ οίκον περιορισμό ορισμένων διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων της υπηρεσίας που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας.

Δυσκολίες που προέκυψαν

Η Οικονομική Αστυνομία δεν αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διερεύνηση λόγω των ειδικών εξουσιών που της παρέχει ο νόμος και της πρόσβασης σε σειρά ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, συνεντεύξεων με πληροφοριοδότες και ανακρίσεων υπόπτων. Ως εκ τούτου, η υπόθεση δεν αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην έρευνα.

Αδυναμία που διαπιστώθηκε

Η υπόθεση καταδεικνύει προφανείς αδυναμίες και ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της ΔΑ ήδη κατά το στάδιο της επιλογής των έργων. Κατέδειξε επίσης την έλλειψη ορθής εποπτείας της «εσωτερικής» υπηρεσίας, ενώ οι «επιτόπιοι έλεγχοι» ήταν καθυστερημένοι και ανεπαρκείς. Η ΔΑ διέγραψε την υπηρεσία από τον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων κονδυλίων του ΕΤΠΑ.

26 ΜΑΡΤΊΟΥ 2021
Misapproriation of EU Funds EL