Ugrás a fő tartalomra
Anti-Fraud Knowledge Centre

Háttér és cél

A Munka- és Nyugdíjügyi Osztály (DWP), valamint a Lakáshatásügyi, Közösségi és Önkormányzati Minisztérium (MHCLG) 2018-ban bevezette az ECLAIMS informatikai rendszert az osztályok és vállalkozóik közötti érintkezési felület automatizálására. A vállalatok az ESBA irányító hatóságok (IH) rendszerén keresztül nyújthatják be kérelmeiket és igényeiket, ezután az IH értékeli az információkat. Ez követi az e-kohézió koncepcióját, amelyet a KRR 122. cikk (3) bekezdésének 5. pontja vázol fel, amely a kedvezményezettek és a hatóságok közötti elektronikus információcserére vonatkozik a 2014–2020-as programozási időszakban.

A 2007–2013-as ESBA-időszakban már létezett informatikai rendszer, azonban nem felelt meg az
e-kohéziós követelmények. Az ECLAIMS a DWP (ESZA) és az MHCLG (ERFA) által használt, kormányokon átívelő rendszer, amelyet a 2014–2020-as program sajátos követelményeinek való megfelelés érdekében fejlesztettek ki.

Az eszköz célja, hogy az interfészen keresztül lehetővé tegye az automatizált ellenőrzéseket, a vállalkozói igények fizetés előtti érvényesítését és további célzott ellenőrzések megkönnyítését. Ennek megfelelően segít az esetleges szabálytalan vagy csalásra utaló kérelmek felderítésében és megelőzésében.

Gyakorlat leírása

Az ECLAIMS egy űrlapon alapuló webalkalmazás, amely a 2014–2020 közötti időszakban az ERFA és az ESZA alap mintegy
12 milliárd font összegű kérelmét és igényét kezeli. Az ESBA-programokra pályázó szervezeteknek az ECLAIMS informatikai rendszerén keresztül kell regisztrálniuk és a kérelmet kitölteniük. A rendszert a programok lezárásáig fogják használni.

A rendszer fejlesztése érdekében számos felhasználói konzultációt folytattak, beleértve a belső (DWP, MHCLG) és a külső érdekelt felekkel (pl. kedvezményezettekkel) folytatott megbeszéléseket. Kb. 3 évnyi agilis módszertant alkalmazó fejlesztés eredményeként, a rendszer fokozatos kiépítésével, kiszervezett fejlesztők segítségével jött létre. A 2017-ben elindított kezdeti kísérleti szakasz után a rendszert 2018-ban kezdték élesben használni. Bizonyos mértékű fejlesztés még mindig zajlik azokon a területeken, ahol fejlesztésekre van szükség.

A DWP és az MHCLG főként a rendszer fejlesztésében és finanszírozásában vett részt. A folyó költségeket részben az EK technikai segítségnyújtásából is finanszírozzák.

A rendszer fejlesztése során folyamatos kommunikáció folyt az érdekeltekkel. A véglegesítés után a gov.uk weboldalon tették elérhetővé az ESBA-támogatás igénylésével kapcsolatos útmutatást.

A rendszer nagyjából négy funkcionális kategóriát fed le:

 • Az ESB-alapok finanszírozási kérelmeinek benyújtása és értékelése
 • Igénylés benyújtása a finanszírozás odaítélése után, az elköltött összegekre vonatkozó igazoló információkkal együtt
 • A követelés munkafolyamata/kezelése
 • Jelentések és vezetői információk

Az ECLAIMS végső célja az információgyűjtés, beleértve pályázatok és a finanszírozott projektek igazoló dokumentációját az EK e-kohéziós politikájának megfelelően. Az adatokat a rendszeren keresztül gyűjtik, ami biztosítja az ellenőrzés visszakövethetőségét, hogy ki, mit, hol és mikor végzett.

A DWP, az IH az ECLAIMS informatikai rendszerben található információt teljes körű értékelések elvégzéséhez használja fel, hogy megállapítsa, hogy a pályázat megfelel-e a finanszírozás szempontjából figyelembe veendő kritériumoknak. Az alkalmazások a projekt indoklásáról, tevékenységeiről, költségeiről és megfelelőségéről gyűjtenek információt.

Az átvilágítási folyamat bármely szakaszában (ha vonatkoztatható az alkalmazásra) vagy a kérelem értékelése során az alapvető kiválasztási kritériumok alapján az IH az ECLAIMS informatikai rendszeren keresztül kérdést tehet fel a kérelmezőnek az információk tisztázása, további információk kérése vagy az alkalmazás hibáinak kijavítása érdekében.

Az adatok több érdekelt fél, vagyis a tanúsító hatóság (TH) és az ellenőrzési hatóság (EH) számára is elérhetők feladataik teljesítése érdekében, mind az ECLAIMS-en belül, mind a jelentési rendszeren keresztül. A TH-k és az EH-k is az ECLAIMS-t is használják a tevékenységük részleteinek rögzítésére, beleértve az elvégzett látogatások/ellenőrzések részleteit is.

Az ECLAIMS számos beépített ellenőrzési intézkedéssel rendelkezik:

 • A funkciók szétválasztása, a csaló tevékenység lehetőségének csökkentése. A kiosztott szerepektől függően a rendszer különféle részeihez való hozzáférés korlátozott. Ha egy munkavállaló több szereppel rendelkezik, akkor a rendszer felismeri, mely tevékenységeket hajtották végre korábban, és korlátozza a jövőbeni tevékenységeket a releváns projektekre/követelésekre.
 • Érvényesítés a követelés IH felé történő benyújtásával, ideértve:
  • A pénzügyi adatok összevetése a projekt részleteivel, azaz a pénzügyi értékekkel, a régió kategóriáival, prioritási tengelyével, költségkategóriájával
  • A résztvevők adatainak összevetése a projekt részleteivel, azaz hiányos nyilvántartásokkal, ismétlődő résztvevőkkel stb.

A rendszer teljes körű információt biztosít az alkalmazásonkénti vagy igényenkénti részletektől kezdve a magas szintű összefoglaló jelentésekig. A jelentések a Jaspersoft BI eszközön keresztül készülnek, amely az adatok kinyeréséhez az ECLAIMS-hez kapcsolódik. Az információk egy részét például a nemzeti programbizottság jegyzőkönyveiben teszik közzé, másokat a program napi irányításához használnak fel.

Egyedi tulajdonságok

 • Az összes érintett hatóság (IH, TH, EH) általi felhasználás
 • Beépített érvényesítési ellenőrzések, amelyek felülvizsgálják a kérelmeket és a kedvezményezett adatait, azonosítva a lehetséges problémákat (pl. kettős bejegyzések, hiányzó információk)
 • A funkciók szétválasztása a rendszerben és a beépített ellenőrzések sorozata, hogy megakadályozzák, hogy a felhasználók olyan feladatokat hajtsanak végre, amelyek a szerepük szempontjából nem relevánsak vagy összeférhetetlenséget okoznak

Értékelés és eredmények

Az ECLAIMS rendszer az összes pályázó, kedvezményezett és hatóság által használt informatikai eszköz a 2014–2020 közötti ESBA időszak során.

Legfontosabb sikertényezők

 • Különféle érdekeltek bevonása a fejlesztésbe
 • A program agilis fejlesztése
 • Folyamatos kommunikáció a fejlesztésről
 • Részletes útmutatás a rendszer használatáról

Felmerült kihívások és tanulságok

 • A rendszer hatékonysági felülvizsgálatának folytatása, konkrét igények esetén változtatások végrehajtása
 • Hangsúlyt helyezni a felhasználói élményre

Átadhatóság lehetősége

Az e-kohézió követelményeinek megfelelő, hasonló rendszert más országok is megvalósíthatnak.

Egy ilyen rendszernek kétségtelenül képviselnie kell a jelentkezési és az igénylési folyamat során végbemenő konkrét lépéseket, minden érintett felet be kell vonnia a fejlesztési folyamatba.

2021. JÚNIUS 24.
UK_E-claims