Ugrás a fő tartalomra
Anti-Fraud Knowledge Centre

Háttér és célkitűzés(ek)

Amikor Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az EU-hoz, Bulgáriával együtt még hosszú  út előtt állt az igazságügyi reform és a korrupció területén. Az Európai Bizottság a két ország támogatását célzó átmeneti intézkedésként létrehozta az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust. A román Nemzeti Integritási Hivatal (ANI) és a PREVENT rendszer e konkrét nyomonkövetési folyamat keretében jött létre a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos döntések során felmerülő torzulások problémájának kezelése érdekében.

Az ANI által kezelt és 2017 óta működő PREVENT célja a közbeszerzési szerződésekben felmerülő lehetséges összeférhetetlenség megakadályozása. A PREVENT előzetes ellenőrzési mechanizmusként működik azáltal, hogy megvizsgálja az elektronikus közbeszerzési rendszeren (SEAP) belüli lehetséges összeférhetetlenségeket, és felszámolja azokat a folyamatban lévő eljárások befolyásolása nélkül. A szerződések aláírása előtt a PREVENT rávilágíthat a lehetséges összeférhetetlenségekre oly módon, hogy a szerződések és így az államháztartás ne kerüljön veszélybe. A szankciókkal és a hivatalból végzett vizsgálatokkal szemben a hangsúly a megelőző, hivatalból végzett vizsgálatokra helyeződik.

A gyakorlat ismertetése

A részvételi értesítés SEAP platformon történő közzétételét követően egy értékelő bizottság jön létre az ajánlatkérő szerven belül. A 184/2016. és a 99/2016. számú román törvény értelmében az ajánlatkérő szervek kötelesek elektronikus integritási űrlapot kitölteni a SEAP platformon. Az integritási űrlap kitöltésére kötelezett köztisztviselők 39 különböző kategóriába sorolhatók. Amikor az ajánlattevők ajánlatot nyújtanak be a szerződéshez, ők is kötelesek integritási űrlapot kitölteni. Az integritási űrlapot az ajánlattételi eljárás során folyamatosan aktualizálni kell.

Az integritási űrlap az alábbi információkat tartalmazza:

 • a közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk: a közbeszerzés finanszírozásának forrása; becsült érték; az ajánlatkérő szerv azonosító adatai; szerződés típusa stb.;
 • a döntéshozóra vonatkozó információk: személyazonosító adatok; az ajánlatkérő szerven belül betöltött pozíció; nem kormányzati szervezetekben vagy egyesületekben való tagság vagy döntéshozatali pozíció;
 • a tanácsadókra vonatkozó információk: pozíció; személyazonosító adatok; adóazonosító szám;
 • az értékelő bizottságra vonatkozó információk: a tagok személyi azonosító száma; pozíció/minőség; dolgoztak-e a tagok korábban a részt vevő ajánlattevők megbízásából;
 • az ajánlattevőkre/a részvételre jelentkezőkre vonatkozó adatok: pozíció/minőség; adóazonosító szám; hivatali cím.

Az ANI az egyik legfontosabb eszközén, a nyilvános internetes portálon biztosítja a vagyoni eszközök és az érdekek összegyűjtésére, feldolgozására, értékelésére szolgáló eljárásokat, valamint azok előírt közzétételét.

A PREVENT az alábbi három adatbázissal összevetve kereszthivatkozással látja el az integritási űrlapokon megadott információkat:

 • SEAP (Elektronikus Közbeszerzési Szolgálat);
 • DEPABD (Személyzet-nyilvántartásért és Adatbázis-kezelésért Felelős Igazgatóság); valamint
 • ONRC (Nemzeti Cégnyilvántartási Hivatal).

A PREVENT értesítést generál, ha összeférhetetlenség merül fel, amelyet ezt követően az ANI vizsgálóbiztosai elemeznek. Ha szükségesnek ítélik, az utóbbiak elektronikusan továbbítják az integritási figyelmeztetést a PREVENT rendszeren keresztül a potenciális összeférhetetlenséggel érintett személynek, valamint az ajánlatkérő szerv felső vezetőinek.

Az ajánlatkérő szerv az integritási figyelmeztetést követően köteles vizsgálatot folytatni és az alábbi intézkedések egyikét meghozni:

 • az értékelő bizottság azon tagjának helyettesítése, aki potenciális összeférhetetlenséggel érintett; 
 • vagy az összeférhetetlenséggel érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, társult ajánlattevő, alvállalkozó vagy harmadik félnek minősülő támogató szervezet kizárása.

Végül az ANI ellenőrzi, hogy minden szükséges lépést megtettek-e az összeférhetetlenségi körülmény felszámolására. Az integritási figyelmeztetés nyomán elmulasztott fellépés vagy az integritási űrlap kitöltésének elmulasztása esetén az ANI hivatalból megvizsgálja az összeférhetetlenséget. A tartós összeférhetetlenséget okozó képviselők legfeljebb három évre eltilthatók a közfeladatok ellátásától. Az ANI hathavonta jelentést ad ki az integritási figyelmeztetések számáról.

A PREVENT rendszer eleinte az uniós forrásokat felhasználó közbeszerzési szervezeti egységekben felmerült összeférhetetlenségeket tárta fel, később azonban a román nemzeti költségvetés egészére kiterjesztették.

"PREVENT" system - performing ex-ante checks

Forrás: https://www.academiadepolitie.ro/root/proiecte_eu/2018/sesiunea2/PREVENT-ANAMARIA_ANGHELESCU-ANI.pdf

Egyedi jellemzők

A PREVENT több adatbázist használ az integritási űrlapokon megadott információk összevetésére. A PREVENT rendszer három (fent említett) adatbázisforrásban rendelkezésre álló adatokat vet össze az integritási űrlapokon megadott információkkal, és figyelmeztető jelzést ad ki, ha gyanús adatrögzítést talál. 

A minimális közbeszerzési értékhatárt meghaladó szerződésekkel foglalkozó ajánlatkérő szervek a törvény értelmében felhatalmazással rendelkeznek az integritási űrlap kitöltésére, azaz a PREVENT portálon érdemi információk találhatók az adatkészletek összevetéséhez. 2020. június 15-ig a köztisztviselők több mint 7 775 197 bejelentést tettek a PREVENT portálon keresztül, ami részletes és eredményes kereszthivatkozási rendszert tett lehetővé.

Kimenetek és eredmények

Az Európai Bizottság együttműködési és ellenőrzési mechanizmusról szóló 2019-es jelentése szerint a PREVENT rendszer továbbra is teljes mértékben működőképes, és az ANI pozitív eredményekről számol be. Általánosabban: az ANI folyamatosan nyilvántartást vezetett az összeegyeztethetetlenségekre és a közigazgatási összeférhetetlenségekre irányuló vizsgálatokról.

A PREVENT három évvel ezelőtti létrehozása óta több mint 50 000 közbeszerzési eljárást és 260 000 szerződést vizsgáltak át a rendszeren keresztül. Figyelmeztetést 123 potenciális összeférhetetlenség esetén adtak ki, és az ügyek 96%-ában az ajánlatkérő szerv intézkedéseket tett a hozzávetőleg 300 millió EUR értékű szerződésekben felmerülő potenciális összeférhetetlenségek felszámolására. Az ügyek fennmaradó 4%-ában hivatalból indított vizsgálatra került sor.

A közzé nem tett összeférhetetlenségi ügyek száma a PREVENT rendszer több mint két és fél éves időszak alatt mutatott hatékonysága következtében 52%-kal esett vissza.

2016-ban 466 hivatalból indított összeférhetetlenségi vizsgálatra került sor. 2019-re ez a szám 215-re csökkent, ami az ANI vizsgálóbiztosai és a PREVENT rendszer munkáját jelzi.

Fő sikertényezők

 • A PREVENT kialakítása azzal a céllal történt, hogy az összeférhetetlenség egyértelmű meghatározása köré épülő, egyszerű, felhasználóbarát és akadálymentes platform legyen. Ezáltal az ajánlatkérő szerv könnyebben ki tudja tölteni az integritási űrlapot, és így jobb eredmények születnek az egész rendszerben.
 • A PREVENT rendszert támogató jogszabályok szintén kulcsfontosságúak a sikere szempontjából. Ezek a jogszabályok arra kötelezik az ajánlatkérő szerveket, hogy a SEAP-ra vonatkozó eljárásokhoz töltsék ki az integritási űrlapot.
 • Az ajánlatkérő szervek magatartási kódexet is kötelesek betartani, amelyhez belső ellenőrzőlista tartozik. Ez azért fontos, mert az ajánlatkérő szerveken belül tudatosítja, hogy mi az ami elfogadható és mi az, ami nem. A magatartási kódex segít a homályos területek (például az ajándékok kérdése) körüli kétértelműség tisztázásában, amelyeknél vékony határvonal húzódik a nagylelkűség és a rossz szándék között.

Felmerült kihívások és levont tanulságok

 • Korlátozó tényező az, hogy a rendszer a családi összeférhetetlenségek megakadályozása céljából jött létre. A rendszer tehát nem azonosít más, potenciális összeférhetetlenséget, így a barátokat és a volt kollégákat érintő összeférhetetlenségeket sem. A PREVENT ezenkívül nem ellenőrzi a közbeszerzéseket bizonyos értékhatárok alatt.
 • Bár nem kötelező, a PREVENT rendszert a gyakorlatban a minimális értékhatárt el nem érő szerződések esetében is bevált gyakorlatként alkalmazzák. A PREVENT által ellenőrzött legalacsonyabb összeg 10 EUR volt.

Az átadhatóság lehetősége

Azoknak az országoknak, amelyek követni szeretnék a PREVENT rendszert, első lépésként a vagyoni eszközök és az érdekek közzétételére vonatkozó, működő rendszert kell létrehozniuk. Miután ez megtörtént, a PREVENT-hez hasonló rendszer bevezetéséhez emberi erőforrásokra és összekapcsolt adatbázisokra lesz szükség (az ANI 50 vizsgálóbiztossal rendelkezik az integritással kapcsolatos figyelmeztetések vizsgálatához).

2021. MÁRCIUS 29.
Prevent system HU