Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Canalul de raportare pentru fondurile structurale

Context și obiectiv(e)

În Finlanda, multe autorități acceptă și prelucrează rapoarte privind diferite tipuri de erori profesionale. Legislației actuale privind protecția avertizorilor de integritate îi lipsesc însă anumite aspecte, de exemplu, atunci când se raportează acuzații de fraudă, identitatea avertizorului de integritate nu este neapărat protejată. Doar puține autorități, inclusiv poliția și autoritatea fiscală, oferă în prezent canale de raportare anonime.

 

În ceea ce privește în special fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), nu a existat un canal de raportare. Autoritatea de management (AM) a remarcat necesitatea implementării unui canal de raportare specific fraudei legate de fondurile ESI care să ofere posibilitatea raportării anonime pentru a încuraja oamenii să raporteze fără teama de repercusiuni.

 

Canalul de raportare creat pentru a atinge acest obiectiv se adresează astfel publicului larg și poate fi utilizat în cazul în care o persoană are cunoștință de acțiuni frauduloase legate de proiectele finanțate din fondurile ESI. Canalul își propune să crească nivelul de raportare și detectare a cazurilor de fraudă legate de finanțarea din partea UE.

 

Descrierea practicii

AM a adăugat canalul de raportare pe site-ul său dedicat fondurilor structurale. Canalul a devenit operațional în mai 2019. Persoanele care vizitează site-ul pentru fonduri structurale pot găsi informații despre „eforturile împotriva fraudei” în care sunt prezentate diferite canale de raportare, inclusiv cele puse la dispoziție de poliția finlandeză și de autoritatea fiscală, de OLAF, de Ministerul Justiției și canalul de raportare specific pentru raportarea fraudei legate de fondurile UE.

AM a decis să nu afișeze canalul de raportare pe prima pagină pentru a preveni rapoartele eronate ale persoanelor care ajung accidental la această opțiune. În schimb, AM dorește să încurajeze rapoartele lansate de persoanele care caută în mod intenționat un canal de raportare.

Canalul de raportare este accesibil atât în limba finlandeză, cât și în limba suedeză (nu este accesibil prin intermediul versiunii în limba engleză a paginii web). Acesta constă dintr-un formular simplu în care avertizorul de integritate poate indica un titlu sau un subiect pentru raportul său și poate apoi descrie acuzația sub formă de text.

Site-ul îl informează pe avertizorul de integritate că raportul este anonim și îi recomandă să nu dezvăluie nicio informație personală în textul furnizat. Raportul se poate referi la orice suspiciune de abuz sau de conduită necorespunzătoare referitoare la Programul finlandez de fonduri structurale 2014-2020. Mai precis, este explicat faptul că raportul s-ar putea referi la beneficiari sau la activitățile din cadrul proiectelor finanțate de program sau la autoritățile responsabile cu implementarea programului. Raportul s-ar putea referi la cazuri de neconformitate, de dare sau luare de mită, activități care sunt contrare legislației sau condițiilor de finanțare sau la infracțiuni financiare legate de sprijinul financiar etc. Cu toate acestea, titlul raportului poate fi ales în mod liber și nu se limitează la o listă predefinită.

Avertizorul de integritate este, de asemenea, informat că AM este cea care prelucrează informațiile. Pentru acuzațiile care nu privesc fondurile ESI, avertizorul este rugat să contacteze direct poliția sau autoritatea fiscală.

Nu este posibilă anexarea de documente și nu se colectează date cu caracter personal prin intermediul formularului (cu excepția cazului în care avertizorul oferă informații personale în caseta de text propriu-zisă). Adresa IP a avertizorului de integritate este colectată ca parte a monitorizării vizitatorilor site-ului. Cu toate acestea, ea oferă informații doar despre furnizorul de servicii. Identitatea avertizorului este dezvăluită doar poliției în cazul unei investigări nu și personalului AM.

 

Canalul de raportare este legat de o cutie poștală a AM care este verificată periodic de angajații din cadrul AM. Atunci când apare o acuzație, aceasta este evaluată de un grup alcătuit din membrii personalului dedicat din cadrul AM, care decide dacă este necesară o investigare sau dacă sunt necesare alte tipuri de măsuri corective. În cazul unei suspiciuni de fraudă, raportul este predat poliției. AM evaluează, de asemenea, dacă raportul este menit doar să aducă prejudicii unei persoane, și anume, dacă o acuzație este făcută cu rea-credință. În acest caz, raportul nu este urmărit în continuare.

 

Angajații din cadrul AM au beneficiat de o instruire specifică în domeniul prevenirii fraudei adecvată rolului lor. Personalul responsabil pentru gestionarea acuzațiilor include, de asemenea, persoane cu expertiză juridică în domeniile relevante.

Dezvoltarea canalului nu a generat costuri semnificative pentru AM și a fost inclusă în bugetul pentru proiectarea propriului site. Nici întreținerea nu generează costuri suplimentare, întrucât ea face parte din activitățile periodice de control și audit ale AM. În prezent, AM nu publică rapoarte despre numărul acuzațiilor primite sau despre rezultatele investigărilor.

Periodic, canalul de raportare face obiectul unor cursuri de instruire pentru organismele intermediare. În 2019, AM a organizat o campanie de sensibilizare, în cadrul căreia au fost distribuite pe rețelele sociale pe parcursul unei săptămâni videoclipuri și postări despre fraudă și prevenirea fraudei. Canalul de raportare a fost, de asemenea, promovat prin intermediul acestei campanii.

 

 

Caracteristici unice

Canalul de raportare oferă posibilitatea raportării anonime, în special pentru cazurile legate de fondurile ESI din Finlanda, iar rapoartele sunt gestionate direct de AM.

Efecte și rezultate

De la lansarea sa în mai 2019, canalul a primit un total de patru rapoarte referitoare la costurile forței de muncă și la conflictele de interese.

Trei rapoarte au fost legate de proiecte specifice și, în consecință, au fost investigate. Un caz a fost închis și a permis identificarea fondurilor fraudate care vor fi recuperate. Celelalte două cazuri sunt în curs de desfășurare.

 

Principalii factori ai succesului

  • Accesul direct pe site-ul pentru fondurile ESI din Finlanda
  • Implementare ușoară și rapidă, prin extinderea site-ului existent dedicat fondurilor ESI
  • Un proces de raportare ușor și rapid utilizând o casetă de text simplă
  • Anonimatul avertizorului de integritate

Provocări întâmpinate și învățăminte desprinse

Exemplul finlandez arată că punerea la dispoziție a opțiunii de raportare a fraudei nu necesită neapărat o investiție semnificativă. Deși nu a generat niciun cost suplimentar pentru AM, acest demers a permis investigarea cazurilor de fraudă care nu ar fi putut fi detectate altfel.

Potențialul de transferabilitate

Adăugarea unui canal simplu de raportare pe site-ul AM poate fi replicată cu ușurință de alte țări.

Cu toate acestea, în funcție de contextul juridic, este posibil ca raportările anonime să nu fie permise și este posibil să fie necesară adoptarea unor măsuri specifice pentru a proteja identitatea avertizorului și a preveni represaliile.

23 IUNIE 2021
Finland_Reporting fraud structural funds_RO
English
(108.38 KB - PDF)
Descărcați