Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Тайно споразумение с цел увеличаване на цените за закупуването на оборудване

Червен(и) флаг(ове)

Съмненията за нередности са се появили след провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка, при която цената на оборудването значително се е повишила. Оценката на подадената документация е дала повод публичната агенция да заподозре, че представените документи са фалшиви.

След първоначална процедура за възлагане на обществена поръчка бенефициерът е заявил, че в техническата спецификация на оборудването е била допусната грешка и че са необходими корекции. Поради това е била проведена втора процедура за възлагане на обществена поръчка. Публичната агенция е имала съмнения, че в първата процедура бенефициерът е посочил по погрешка цената в евро, вместо в националната валута, и е решил да организира нова процедура, за да коригира грешката.

И при двете процедури поръчката е била възложена на един и същ доставчик; при втората процедура обаче цената на оборудването се е увеличила. Оборудването е било по-скъпо с 442 000 EUR при втората процедура в сравнение с цената му при първата процедура. След втората процедура за възлагане на обществена поръчка на бенефициера са щели да бъдат предоставени около 35 % от допустимите разходи (497 997,49 EUR).

Описание на схемата за измама

Публичната агенция е открила, че няма установена връзка между доставчика, който е спечелил търга (подизпълнителя), и действителния производител на оборудването. Оказало се е, че бенефициерът е влязъл в тайно споразумение с доставчика с цел присвояване на средства, като през декември 2010 г. са били подадени фалшиви документи, за да бъде получено финансиране, и е завишил цената на необходимото оборудване при втората процедура за възлагане на обществена поръчка. В допълнение е било установено, че доставчикът, който е спечелил търга, е бил отстранен от регистъра по ДДС в друга, съседна държава членка. Измамата е била извършена през периода от юни до декември 2010 г.

Как е открита измамата

В случая са участвали бенефициерът на финансирането и доставчикът. Публичната агенция е започнала да подозира, че това е случай на измама, след като през 2010 г. е получила изпратено от бенефициера искане за плащане. Агенцията е проучила съмнителните обстоятелства и е поискала допълнителна информация от бенефициера, производителя на оборудването и държавната служба по приходите. Заявлението на бенефициера за финансиране е било прегледано, включително документацията относно споразумението за закупуването на оборудването. Било е констатирано, че представената документация е фалшива. По тази причина през декември 2011 г. публичната агенция е отхвърлила заявлението за финансиране и е изпратила до държавната полиция искане да бъде започнато наказателно разследване.

През юли 2015 г. националният съд е признал трите ответници за виновни и е наложил имуществени санкции. В съответствие с националния наказателен кодекс двама от тях е трябвало да заплатят имуществени санкции в размер на по 21 600 EUR, а третият ответник — 10 800 EUR, за опит за извършване на престъпление и осъществена измама в голям мащаб или в организирана престъпна група. Бенефициерът е трябвало да заплати глоба в размер на 18 000 EUR съгласно националния наказателен кодекс. Измамата не е довела до загуба на средства. Сумата от 497 997,49 EUR, която е трябвало да бъде предоставена под формата на финансиране, не е била изплатена, тъй като измамното поведение е било разкрито преди извършването на плащането.

Възникнали проблеми

В този случай основното затруднение е било, че събирането на доказателствата по случая е отнело много време. От друга страна, по време на съдебния процес ответниците са се признали за виновни, поради което не е имало обжалване и съдебният процес е бил по-кратък от обичайното.

Установени слабости

Въведените процедури са били подходящи, да бъдат измамниците открити навреме, но процедурите на агенцията са били допълнително усъвършенствани след този случай. Вътрешната система за контрол е била подобрена и укрепена.

24 MАРТ 2021 Г.
Collusion to increase purchasing prices BG
български
(499.1 KB - PDF)
Изтегляне