Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Coluziune pentru majorarea prețurilor de achiziție a echipamentelor

Semnal (semnale) de alertă

Au existat suspiciuni de nereguli în urma unei proceduri de achiziții publice în care prețul echipamentelor a crescut drastic. O evaluare a documentației depuse a determinat agenția publică să suspecteze că documentele prezentate erau frauduloase.

În urma unei proceduri inițiale de achiziții publice, beneficiarul a susținut că a existat o greșeală în specificațiile tehnice ale echipamentelor și că erau necesare corecții. În acest sens, a avut loc o a doua procedură de achiziții publice. Agenția publică suspectase că beneficiarul stabilise în mod eronat prețul în euro în loc de moneda națională în procedura inițială de achiziții și a decis să organizeze o nouă procedură pentru remedierea erorii.

Contractul a fost atribuit aceluiași furnizor în cadrul ambelor achiziții; cu toate acestea, prețul echipamentelor a crescut în cursul celei de a doua proceduri. Echipamentele au fost cu 442 000 EUR mai scumpe în timpul celei de-a doua achiziții publice decât în timpul primei proceduri. Aproximativ 35 % din cheltuielile eligibile (497 997,49 EUR) urmau să fie atribuite beneficiarului după a doua procedură de achiziții publice.

Descrierea modelului de fraudă

Agenția publică a descoperit că nu exista nicio legătură stabilită între furnizorul care a câștigat licitația (subcontractantul) și fabricarea efectivă a echipamentelor. S-a constatat că beneficiarul se înțelesese cu furnizorul să deturneze fonduri prezentând documente frauduloase pentru a obține finanțare în decembrie 2010 și a majorat prețul echipamentelor necesare în cursul celei de a doua proceduri de achiziții publice. În plus, s-a constatat că furnizorul câștigător a fost radiat din registrul TVA din alt stat membru învecinat. Frauda a fost comisă în perioada iunie-decembrie 2010.

Modul în care a fost detectată frauda

Acest caz a implicat beneficiarul fondurilor, furnizorul de echipamente și subcontractantul. Agenția publică a început să suspecteze că acesta a fost un caz de fraudă în urma primirii unei cereri de plată din partea beneficiarului în decembrie 2010. Agenția a investigat circumstanțele suspecte și a solicitat informații suplimentare de la beneficiar, de la producătorul de echipamente și de la administrația fiscală. Cererea de finanțare din partea beneficiarului a fost examinată, inclusiv documentația aferentă contractului de achiziție de echipamente. S-a constatat că documentația furnizată era frauduloasă. Astfel, în decembrie 2011, agenția publică a respins cererea de finanțare și a sesizat poliția cu o cerere de inițiere a unei anchete penale.

 În iulie 2015, instanța națională a hotărât că cei trei inculpați sunt vinovați și a impus sancțiuni financiare. Doi dintre cei trei au fost obligați să plătească sancțiuni pecuniare în valoare de 21 600 EUR fiecare, iar celălalt inculpat a fost obligat să plătească 10 800 EUR în conformitate cu legea penală națională pentru o tentativă de infracțiune și pentru frauda comisă pe scară largă sau într-un grup organizat. Beneficiarul a trebuit să plătească o sancțiune de 18 000 EUR în conformitate cu legea penală națională. Frauda nu a avut ca rezultat pierderea de fonduri. Suma de 497 997,49 EUR care urma să fie furnizată drept finanțare nu a fost plătită, întrucât comportamentul fraudulos a fost descoperit înainte de efectuarea plății.

Dificultăți întâmpinate

În acest caz, principala dificultate a fost aceea că strângerea probelor pentru acest caz a necesitat mult timp. Pe de altă parte, în timpul procesului, inculpații au pledat vinovat, astfel încât nu a existat nicio cale de atac, iar procesul nu a fost atât de îndelungat.

Deficiență identificată

Procedurile existente erau adecvate pentru a identifica autorul fraudei la timp, însă procedurile de la nivelul agenției au devenit mai detaliate în urma acestui caz. Sistemul de control intern a fost îmbunătățit și consolidat.

24 MARTIE 2021
Collusion to increase purchasing prices RO