Ugrás a fő tartalomra
Anti-Fraud Knowledge Centre

Összejátszás berendezések vételárának növelése érdekében

Figyelmeztető jelzés(ek)

Szabálytalanságok elkövetésének gyanúja merült fel azután, hogy egy olyan közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor, amelyben a berendezés ára drasztikusan növekedett.  A benyújtott dokumentáció értékelése alapján az állami ügynökségnél felmerült a gyanú, hogy a benyújtott okmányok hamisak voltak.

A kedvezményezett az első közbeszerzési eljárás után azt állította, hogy a berendezés műszaki leírásában hiba van és helyesbítésekre van szükség.  Emiatt lefolytattak egy második közbeszerzési eljárást. Az állami ügynökség azt gyanította, hogy a kedvezményezett az első eljárás során a nemzeti valuta helyett tévedésből euróban határozta meg az árat, és úgy döntött, hogy új eljárást szervez a hiba kijavítása céljából.

A szerződést mindkét közbeszerzési eljárás során ugyanannak a beszállítónak ítélték oda; noha a berendezés ára a második eljárás során emelkedett. A berendezés a második eljárás során 442 000 EUR-val drágább volt, mint az első eljárás során. Az elszámolható kiadásnak körülbelül 35%-át (497 997,49 EUR) kellett odaítélni a kedvezményezettnek a második közbeszerzési eljárás során.

A csalás módjának leírása

Az állami ügynökség feltárta, hogy nem állt fenn megalapozott kapcsolat a pályázatot elnyert beszállító (az alvállalkozó) és a berendezés tényleges gyártója között. Úgy tűnt, hogy a kedvezményezett összejátszott a beszállítóval a pénzeszközök hűtlen kezelése céljából és 2010 decemberében hamis okmányokat nyújtott be a finanszírozás bebiztosítása érdekében, továbbá a második közbeszerzési eljárás során inflálta a berendezés árát. A nyertes beszállítóról továbbá megállapítást nyert, hogy egy másik szomszédos tagállamban törölték a héanyilvántartásból.  A csalást 2010 júniusa és decembere között követték el.

A csalás észlelésének módja

Az ügyben a pénzeszközök kedvezményezettje, a berendezés beszállítója és az alvállalkozó volt érintett. Az állami ügynökségnél merült fel először annak gyanúja, hogy ez az eset csalás, mégpedig azt követően, hogy 2010 decemberében kifizetési kérelem érkezett hozzá a kedvezményezettől. Az ügynökség megvizsgálta a gyanús körülményeket és további információkat kért a kedvezményezettől, a berendezés gyártójától és az állami adóhivataltól. Megvizsgálták a kedvezményezett finanszírozási kérelmét, többek között a berendezés beszerzési megállapodásának dokumentációját is. A benyújtott dokumentációról megállapítást nyert, hogy az hamis volt. 2011 decemberében ezért az állami ügynökség elutasította a finanszírozási kérelmet és nyomozás megindítását kérelmezte az Állami Rendőrségnél.

 2015. júliusban a nemzeti bíróság megállapította a három alperes bűnösségét és pénzbüntetést szabott ki. A három alperes közül kettőnek egyenként 21 600 EUR pénzbüntetést, a harmadik alperesnek pedig 10 800 EUR pénzbüntetést kellett fizetnie a nemzeti büntetőjog értelmében bűncselekmény megkísérléséért, és nagy tételben vagy szervezett csoportban elkövetett csalásért. A kedvezményezettnek 18 000 EUR büntetést kellett fizetnie a nemzeti büntetőjog értelmében.  A csalás nem vezetett a pénzeszközök elvesztéséhez. A finanszírozásként kifizetendő 497 997,49 EUR összeget nem fizették ki, mivel a csalárd magatartás még azelőtt feltárásra került, hogy a kifizetés megtörtént volna.

A felmerült nehézségek

Ebben az esetben a fő nehézséget az jelentette, hogy a bizonyítékok összegyűjtése az eset kapcsán időigényes volt.  Másrészt, a bírósági tárgyalás során az alperesek bűnösnek vallották magukat, így nem került sor fellebbezésre és a bírósági tárgyalás rövidebb volt a szokásosnál.

Az azonosított gyengeségek

Az alkalmazott eljárások megfelelőek voltak a csaló időben történő beazonosítására, az ügynökség azonban részletesebben kidolgozta eljárási szabályait. A belső kontrollrendszer tökéletesítésre és megerősítésre került.

2021. MÁRCIUS 24.
Collusion to increase purchasing prices HU