Přejít na hlavní obsah
Anti-Fraud Knowledge Centre

Koluzní dohoda za účelem zvýšení nákupních cen vybavení

Varovné signály

Podezření na nesrovnalosti vzniklo po zadání veřejné zakázky, ve které prudce vzrostla cena vybavení. Vyhodnocení předložené dokumentace vedlo veřejnou agenturu k podezření, že předložené dokumenty jsou podvodné.

Po prvním zadávacím řízení příjemce grantu tvrdil, že došlo k chybě v technické specifikaci vybavení a že jsou nezbytné opravy. Vzhledem k tomu se konalo druhé zadávací řízení. Veřejná agentura měla podezření, že příjemce grantu v prvním zadávacím řízení chybně stanovil cenu v eurech namísto národní měny, a rozhodla o uspořádání nového řízení, aby byla tato chyba opravena.

Zakázka byla v obou zadávacích řízeních zadána stejnému dodavateli; během druhého řízení se však cena vybavení zvýšila. Vybavení bylo ve druhém zadávacím řízení o 442 000 EUR dražší než v prvním řízení. Po druhém zadávacím řízení měl příjemce grantu obdržet přibližně 35 % způsobilých výdajů (497 997,49 EUR).

Popis mechanismu podvodného jednání

Veřejná agentura zjistila, že neexistuje žádné zjevné spojení mezi dodavatelem, který zvítězil v zadávacím řízení (subdodavatelem), a skutečným výrobcem vybavení. Vyšlo najevo, že příjemce grantu se v prosinci 2010 spolčil s dodavatelem za účelem zpronevěření peněžních prostředků předložením padělaných dokumentů a zvýšil cenu vybavení, kterou požadoval během druhého zadávacího řízení. Kromě toho bylo zjištěno, že vítězný dodavatel byl v jiném, sousedním členském státě vyřazen z registru plátců DPH. Podvod byl spáchán v době od června do prosince 2010.

Jak byl podvod zjištěn

Do tohoto případu byli zapojeni příjemce peněžních prostředků, dodavatel vybavení a subdodavatel. Veřejná agentura začala mít podezření, že se jedná o podvod, po přijetí žádosti o platbu od příjemce grantu v prosinci 2010. Agentura vyšetřovala podezřelé okolnosti a vyžádala si od příjemce grantu, výrobce vybavení a státního správce daně další informace. Byla posouzena žádost příjemce o financování, včetně dokumentace ke kupní smlouvě na nákup vybavení. Bylo zjištěno, že předložená dokumentace je zfalšovaná. Veřejná agentura proto v prosinci 2011 žádost o financování zamítla a zaslala státní policii žádost o zahájení vyšetřování trestného činu.

 V červenci 2015 národní soud shledal tři žalované vinnými a uložil jim finanční sankce. V souladu s trestním zákoníkem členského státu museli dva z těchto tří zaplatit finanční sankci ve výši 21 600 EUR každý a zbývající obžalovaný částku 10 800 EUR za pokus trestného činu a za podvod ve velkém rozsahu nebo spáchaný organizovanou skupinou. Příjemce grantu musel podle vnitrostátního trestního práva zaplatit sankci ve výši 18 000 EUR. Podvod nevedl ke ztrátě peněžních prostředků. Částka 497 997,49 EUR, která měla být poskytnuta jako financování, vyplacena nebyla, neboť podvodné jednání bylo odhaleno před provedením platby.

Vzniklé potíže

V tomto případě bylo hlavní potíží to, že shromažďování důkazů v této věci bylo časově náročné. Na druhou stranu, obžalovaní během soudního procesu svou vinu přiznali, takže nedošlo k odvolání a soudní řízení netrvalo tak dlouho jako obvykle.

Zjištěné nedostatky

Postupy, jež byly zavedeny, byly dostatečné pro včasné odhalení podvodníků, ale po tomto případu jsou postupy v rámci agentury podrobnější. Systém vnitřní kontroly byl zlepšen a posílen.

24. BŘEZNA 2021
Collusion to increase purchasing prices CZ