Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Fraudă și necooperarea beneficiarului - accesul în sediu

Semnal (semnale) de alertă

Suspiciunea de fraudă a survenit în etapa inițială a proiectului și a rezultat din suspiciuni că operatorul economic a câștigat achiziția publică fără a avea capacitatea de a livra echipamentele.

Indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat suspiciunea au fost:

  • O plângere potrivit căreia contractantul nu a avut capacitatea de a livra cele șase vehicule specializate;
  • Faptul că punerea în aplicare a proiectului a fost aprobată, deși contractantul a întâmpinat dificultăți în realizarea livrării, generând astfel acuzații conform cărora funcționari publici ai autorității de management au ajutat contractantul să câștige licitația;
  • Contractantul nu a permis efectuarea controlului la fața locului la biroul său.

Descrierea modelului de fraudă

Un consorțiu internațional „X” a câștigat licitația pentru livrarea vehiculelor specializate. Proiectul a intrat în sfera de competență a autorității de management Y (ministerul relevant).

A existat o suspiciune potrivit căreia consorțiul încerca să beneficieze în mod ilegal de fonduri UE și că este posibil să fi primit asistență din partea autorității de management pentru a câștiga achiziția, chiar dacă contractantul nu avea capacitatea de a livra echipamentele specializate.

După inițierea unei investigații, contractantul a depus toate eforturile pentru a livra echipamentele și a organizat mai multe reuniuni în străinătate, în cadrul cărora echipamentele specializate au fost obținute efectiv. Partenerul național al consorțiului a subliniat că lipsa capacității nu îi poate fi imputată, ci se datora partenerului străin. În pofida eșecului inițial de punere în aplicare a proiectului și a lipsei probabile de experiență și a lipsei capacității de livrare a bunurilor, în cele din urmă contractantul a reușit să livreze echipamentele din străinătate. Contractantul a prezentat scrisori de intenție din partea societăților care fabrică astfel de echipamente. La livrarea primelor două vehicule, au fost prezenți reprezentanți ai CE, care au stabilit că vehiculele respectau criteriile proiectului. Operatorul economic a livrat echipamentele în scopul proiectului autorității publice regionale.

Modul în care a fost detectată frauda

AFCOS a primit o plângere potrivit căreia contractantul cazului nu avea capacitatea de a pune în aplicare proiectul. În același timp, OLAF a inițiat o investigație cu privire la același proiect și a solicitat asistență din partea autorităților naționale în temeiul Regulamentului nr. 2185/96 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri.

Autoritățile naționale au pregătit un control la fața locului și au vizitat biroul contractantului împreună cu echipa de investigare a OLAF. După începerea controlului la fața locului, contractantul a decis să refuze accesul investigatorilor la sediul biroului său și nu le-a acordat permisiunea de a lua nicio informație referitoare la proiect. La momentul respectiv, cele șase vehicule specializate nu fuseseră livrate.

Controlul la fața locului a eșuat deoarece, la momentul respectiv, nu existau dispoziții relevante în legislația națională pentru a sprijini OLAF în cazurile în care operatorul economic se opune controlului la fața locului efectuat la OLAF. Ca urmare a acestei experiențe, Legea agenției publice de inspecție financiară din 2008 a fost modificată și a fost introdus un nou capitol 3a, intitulat „Acordarea de asistență inspectorilor Comisiei Europene pentru acordarea accesului la sedii și/sau la documente pentru efectuarea de inspecții și controale la fața locului în temeiul Regulamentului (EURATOM, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri.”

Cu toate acestea, refuzul contractantului de a se supune controlului la fața locului a fost un semnal de alarmă că ar putea exista o neregulă. Împreună cu cazul inițiat de OLAF, autoritățile naționale au inițiat o investigație. Cazul a fost înaintat Parchetului.

Autoritățile nu au reușit să demonstreze că intenția inițială a societății a fost de a frauda interesele financiare ale UE cu ajutorul funcționarilor publici ai autorității de management. Decizia procurorului de caz indică faptul că nu au existat suficiente motive pentru a demonstra implicarea autorității de management sau intenția din partea „consorțiului”. Proiectul a fost pus în aplicare și fondurile au fost plătite. Cazul privind neregula a fost închis.

Dificultăți întâmpinate

În cursul punerii în aplicare a proiectului, o echipă de investigatori din cadrul OLAF, asistată de AFCOS din Bulgaria, a încercat să efectueze un control la fața locului, dar operatorul economic s-a opus. Lipsa asistenței acordate OLAF în timpul controlului la fața locului a condus la modificări ale legislației naționale.

În acest caz specific, se poate presupune că, din cauza activităților de control ale OLAF, ale AFCOS și ale autorităților naționale, proiectul a fost pus în aplicare în pofida eșecului inițial. Dificultatea a constat în dovedirea intenției de fraudă în numele oricăreia dintre societăți sau al oricărei părți a consorțiului. În cele din urmă, proiectul a fost pus în aplicare, procedurile premergătoare procesului au concluzionat că nu a fost comisă nicio fraudă și nu s-a pierdut finanțarea. Cu toate acestea, operatorul a fost găsit vinovat ulterior de fraudă în cadrul unui alt proiect.

Deficiență identificată

Prima deficiență a fost lipsa unor dispoziții care să permită autorităților naționale să acorde asistență OLAF în cazul în care un operator economic se opune controlului la fața locului. Acest lucru a fost soluționat prin modificări aduse legislației naționale.

A doua deficiență a fost chiar în cadrul autorității de management, în ceea ce privește procedurile de achiziții publice și diferitele niveluri de control, care ar fi trebuit să evalueze în mod corespunzător capacitatea societății care urma să câștige licitația. Această deficiență a fost remediată prin actualizarea normelor de procedură ale autorității de management.

26 MARTIE 2021
Fraud and resistance to cooperate RO