Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Fraudă familială în sectorul turismului

Semnal (semnale) de alertă

Indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat suspiciunea:

 • Trei propuneri de proiecte aproape identice au fost prezentate spre aprobare
 • Numele de familie ale solicitanților erau identice
 • Cererile au fost depuse în aceeași zi la autoritatea de management.
 • Solicitanții s-au dovedit a fi un părinte și cei doi copii ai săi
 • Cele trei hoteluri foloseau o singură intrare

Descrierea modelului de fraudă

Autoritatea de management pentru un program de dezvoltare rurală a primit trei cereri de finanțare. S-au depus cereri pentru următoarele proiecte:

Solicitantul 1: „Construirea unui hotel familial pentru turism rural”

Solicitantul 2: „Construirea unei clădiri cu camere de oaspeți pentru turism rural”

Solicitantul 3: „Construirea unei pensiuni cu restaurant pentru turism rural”

Proiectele au fost aprobate și s-a acordat finanțare. Clădirile au fost construite. A fost programat un control la fața locului ca parte a exercitării controlului de către AM asupra proiectelor și a efectuării plăților intermediare și finale. Controlul la fața locului a stabilit că cele trei clădiri au fost construite foarte aproape unele de altele și utilizau doar o singură intrare și o singură zonă de primire, părând astfel să funcționeze ca un singur hotel, în loc de trei proiecte separate. Controalele la fața locului au arătat că mobilierul era utilizat de toate cele trei unități și, în plus, nu era utilizat în conformitate cu obiectivele proiectului. S-a dovedit că solicitanții erau un părinte și cei doi copii ai săi. Autorii fraudelor au încercat astfel să depășească valoarea maximă a grantului care ar putea fi acordată.

Modul în care a fost detectată frauda

Frauda a fost detectată prin controale la fața locului. Autoritatea de management a inițiat un răspuns în caz de fraudă. Ca urmare a inspecțiilor și a constatărilor ulterioare, AM a decis că subvențiile plătite trebuie să fie recuperate și a inițiat o procedură de recuperare prin trimiterea de scrisori prin care solicita recuperarea voluntară.

Beneficiarii au refuzat să plătească datoria și a fost inițiată o acțiune civilă în justiție.

La momentul programelor de preaderare și al primei perioade de programare 2007-2013, astfel de cazuri erau soluționate de un judecător în instanțele de drept comun (nu de contencios administrativ). La instanța de prim grad de jurisdicție (instanța regională), judecătorul a solicitat ca AM să furnizeze procesele-verbale de control la fața locului, ceea ce AM nu a făcut (motivele rămân necunoscute). Prin urmare, judecătorul nu a admis faptul juridic că au avut loc controalele la fața locului și s-a pronunțat în favoarea beneficiarilor.

AM a fost obligată să conteste decizia, pentru a proteja interesele financiare atât ale bugetului UE, cât și ale bugetului național. Instanța de al doilea grad de jurisdicție (instanța districtuală) a solicitat aceleași documente de la AM, iar AM nu le-a furnizat nici de această dată. Prin urmare, calea de atac a fost respinsă.

Întrucât AM a fost obligată din nou să atace hotărârea, cauza a ajuns la a treia și ultima instanță (Curtea Supremă). La fel ca în cele două cazuri anterioare, AM a pierdut procesul deoarece tot nu a fost în măsură să furnizeze documentația solicitată. Prin urmare, beneficiarul a păstrat toate fondurile, iar AM a rămas cu obligația de a plăti cheltuielile de judecată. Fondurile UE au fost rambursate din bugetul național (anulate după o perioadă de doi ani în care AM nu a rambursat sumele).

Câțiva ani mai târziu, a fost inițiată o investigație, însă expirase deja termenul de prescripție. Investigația a stabilit că obiectivul beneficiarilor a fost de a eluda valoarea maximă a grantului de 250 000 EUR, solicitând o sumă totală de 750 000 EUR în trei cereri individuale, pentru a construi un hotel mare.

Dificultăți întâmpinate

Una dintre probleme a fost perioada de timp necesară pentru soluționarea neregulilor. De la data finanțării până la închiderea cauzelor privind neregulile, au trecut aproape 10 ani. De la inițierea cauzei privind neregulile până la închiderea acesteia, au trecut 7 ani și 6 luni. Acest lucru înseamnă că, atunci când au fost în cele din urmă efectuate investigații (după cauzele civile în instanță), toate perioadele de prescripție expiraseră.

O altă dificultate a fost faptul că autoritatea de management nu a prezentat

lista de verificare aferentă controlului la fața locului în cadrul procesului civil în cauza în care s-a concluzionat că a fost comisă o neregulă (și o posibilă fraudă). Instanța s-a pronunțat în favoarea beneficiarilor. În continuare, cazul a fost închis pentru motivul că nu există „nicio neregulă”, pe baza hotărârii judecătorești. Aspectul interesant al investigației a fost întrebarea de ce AM nu a furnizat această documentație instanței. Investigația a sugerat că fie AM avea o performanță judiciară extrem de slabă FIE, cel mai probabil, frauda a fost efectuată în colaborare cu o persoană chiar din cadrul AM.

Deficiență identificată

Numeroase deficiențe au permis apariția acestui tip de comportament fraudulos, de exemplu:

 • lipsa procedurilor privind conflictele de interese: faptul că trei solicitanți cu același nume de familie au depus cereri și acestea au fost aprobate pentru cele trei proiecte similare
 • deficiențe ale sistemului - în cadrul măsurilor de preaderare și al primei perioade de programare 2007-2013, a fost aplicabil sistemul jurisdicțional de drept civil, ceea ce a generat practici diferite și confuzie.
 • probleme de integritate: Este probabil ca această schemă de fraudă să fi fost orchestrată cu ajutor din interiorul AM

În consecință, pentru perioadele de programare ulterioare, multe dintre problemele întâmpinate au fost identificate și corectate, inclusiv:

 • noi măsuri disciplinare
 • noi norme interne privind controalele solicitanților
 • noi norme privind soluționarea conflictelor de interese
 • noi norme privind contestarea neregulilor și corecțiile financiare sunt introduse odată cu Legea privind fondurile ESI, care prevede că toate procedurile judiciare se desfășoară în fața instanțelor administrative
26 MARTIE 2021
Family Fraud in the Tourism sector RO