Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Službenici za sprječavanje korupcije i transparentnost (RTPC) i trogodišnji planovi

Kontekst i cilj(evi)

Talijansko nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije (ANAC) osnovano je 2012. godine prema „Zakonu o suzbijanju korupcije” (Zakon br. 190/2012 o sprječavanju i borbi protiv korupcije i ilegalnih aktivnosti u javnoj upravi). ANAC je u početku imao 30 zaposlenih, no sada ih ima oko 300 nakon spajanja s nadležnim tijelom za nadzor javnih ugovora 2014. godine. 

Zakon o suzbijanju korupcije naglašava važnost prevencije  prijevarnog ponašanja.  U tu svrhu ANAC je donio Nacionalni plan za borbu protiv korupcije (NACP) dopunjen s dvije sljedeće mjere na podnacionalnim razinama:

 • Trogodišnji plan za sprječavanje korupcije i transparentnost (PPCT)
 • Službenik nadležan za transparentnost i sprječavanje korupcije (RTPC)

 

Opis prakse

Trogodišnji plan za sprječavanje korupcije

Prema zakonu, svaka javna agencija/javna uprava/tvrtka u državnom vlasništvu mora donijeti trogodišnji plan za sprječavanje korupcije (Piano triennale prevenzione corruzione). Svaki plan identificira, analizira i procjenjuje specifične rizike od korupcije u javnoj upravi i predlaže odgovarajuće preventivne mjere. Presudno je da u izradu plana budu uključeni građani i ostalih relevantni dionici. To znači da svaka uprava treba održati javnu raspravu i tražiti mišljenje svih zainteresiranih o planu prije njegove provedbe.  Plan mora slijediti državne smjernice i uzeti u obzir određenu veličinu i značajke uprave, te rizike[1]. Primjer takvog plana upravljačkog tijela Agencije za teritorijalnu koheziju:

Agencija za teritorijalnu koheziju – prilog trogodišnjem planu za sprječavanje korupcije i transparentnost 2019. – 2021. https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Decreto_24_2019_ALL3.pdf.

Službenik nadležan za transparentnost i sprječavanje korupcije (RTPC)

Svaka javna uprava mora imenovati i službenika nadležnog za transparentnost i sprječavanje korupcije. Taj je službenik zadužen za:

 • koordinaciju i provedbu plana i mjera predviđenih planom
 • preinake svih internih postupaka/IT aplikacija u skladu s prethodno navedenim zaduženjem
 • obavještavanje nadležnih tijela u slučaju da se mjere za suzbijanje korupcije ne poštuju
 • provjeru jesu li usvojeni sustavi rotacije pri imenovanju državnih službenika za aktivnosti u kojima postoji veći rizik od kaznenih djela korupcije
 • vođenje računa da se poštuje Zakonska uredba 39/2013 o situacijama nekompatibilnosti s javnom funkcijom.

Ova dvodijelna praksa (planovi i službenik) nedvojbeno se odnosi i na javne uprave koje upravljaju ESI fondovima.  U tu svrhu potpisan je Memorandum o razumijevanju s Upravljačkim tijelom (Agencijom za teritorijalnu koheziju) Nacionalnog operativnog programa  „PON GOV“ 2014. – 2020. radi izrade niza specifičnih pokazatelja za borbu protiv prijevara u javnoj upravi[2].

Dva su primjera primjene u državnim i regionalnim upravljačkim tijelima:

 • na državnoj razini: plan Ministarstva rada za državne operativne programe[3]
 • na regionalnoj razini: plan Upravljačkog tijela Apulije za Regionalni operativni program ERDF-a i ESF-a[4].

Kako bi podržao razmjenu praksi, ANAC je postavio platformu za prikupljanje planova. Svaka uprava može odlučiti da svoj plan učita na internet. Pritom su planovi javno dostupni i mogu biti iskorišteni za standardizirane prakse u talijanskim javnim upravama. Uz to, platforma ANAC-u omogućuje praćenje postupaka i prepoznavanje trendova. Do danas je 3400 javnih uprava ažuriralo podatke o bazi podataka.

Povrh toga izrađena je i baza podataka o službenicima RTPC-a. Počiva na dobrovoljnoj osnovi, ali sada uključuje gotovo 5000 službenika[5] . Konačno, ANAC je pokrenuo platformu za socijalnu suradnju pod nazivom FORUM RTPC kako bi dodatno podržao razmjenu praksi u okviru RTPC mreže[6], a i javni dan za transparentnost posvećen službenicima RPTC-a (2020. ANAC je bio domaćin internetskog događaja, okupivši 1000 sudionika).

 

[1]https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/nuovo_piano_2020-2022.pdf

[2]https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2017/prot.Anac.20.11.2017.indicatori.corruzione.pdf.

[3]https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-connuti/Documents/PTPCT-2020-2022.pdf

[4]https://por.regione.puglia.it/documents/43777/165442/Policy+Antifrode+POR+Puglia+20142020.pdf/fb99adc5-4278-5e81-3c44-7e02bc86b6d8?t=1564393298806

[5]http://dati.anticorruzione.it/#/rpct

[6]https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/lettera%20RPCT%202020_VS_2.pdf

Jedinstvene značajke

Ove su dvije prakse inovativne iz sljedećih razloga.

 • Uključivanje dionika i javna rasprava. Svi planovi podliježu javnoj provjeri. Javne uprave trebaju aktivno tražiti doprinos građana i dionika. Postoje dva načina na koje talijanske uprave održavaju javne rasprave. Plan objavljuju na internetu i korisnicima pružaju mogućnost da daju svoje mišljenje putem obrasca. Umjesto toga uprave mogu i identificirati ključne dionike te se savjetovati s njima.
 • Transparentnost i odgovornost. Prilikom predlaganja planova nadležno tijelo mora objavljivanje plana popratiti objašnjenjem kako je plan sastavljen. To je u skladu s Uredbom 33/2013 o transparentnosti.
 • Mjere čije provođenje nadzire službenik RTPC-a tiču se i uprave u cjelini i ponašanja svakog pojedinca.

 

Ishodi i rezultati

Bolji rezultati javnog upravljanja: studija usporedne analize provedena 2015. godine, a temeljena na strukturiranim intervjuima sa službenicima RTPC-a iz velikih općina, pokazuje pozitivnu korelaciju između provedbe planova i ciklusa uspješnosti svake općine[1].

Državno izvješće UNODC-a Ujedinjenih naroda za ciklus preispitivanja za razdoblje 2016. – 2021.[2] navodi uspjeh službenika RTPC-a i ističe projekt kao dobru praksu na 23. str. izvješća. Uvođenje posebnog službenika za borbu protiv korupcije u svaku državnu agenciju dovelo je do veće primjene korektivnih mjera.

 

[1]http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/risorse/focus/focus-detail/article/benchmarking-sullimpatto-organizzativo-dei-piani-triennali-di-prevenzione-della-corruzione-tra-i-co/index.html

[2]http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2019_11_22_Italy_Final_Country_Report.pdf

 

Ključni čimbenici uspjeha

 • Službenicima RTPC-a mora biti zajamčena autonomija i zaštita od neprimjerenog pritiska političara.
 • Službenik RTPC-a mora biti na visokoj razini u pogledu profila, imati odgovarajući autoritet u upravi i steći prave vještine/kompetencije. 
 • Planovi koji identificiraju rizike specifične i relevantnie za upravu moraju biti ciljani i imati fokus.

 

Izazovi koji su se pojavili i stečene spoznaje

Najviše razine uprave ne poklanjaju uvijek odgovarajuću pažnju borbi protiv korupcije. Potreban je veći naglasak na suzbijanje korupcije na najvišim razinama i jasna kultura koja promiče borbu protiv korupcije u svim upravama. Primjerice, još uvijek postoji niska razina rotacije direktora koji djeluju u područjima s većim rizikom od korupcije. Rotacija je potrebna radi sprječavanja neprimjerenih odnosa moći koji bi mogli dovesti do prijevarnih ponašanja. Rezultati, međutim, pokazuju da rotaciju usvaja samo 40% uprava.

Potencijal za prenosivost

Ova je praksa podijeljena s drugim državama (Srbija, Turska, Crna Gora) u okviru twinning projekata EU-a, adruge vlade u lokalne uprave žele uvesti službenike za borbu protiv korupcije i transparentnost.

Model je primijenjen u kontekstu događaja EXPO 2015 Milano, pa ga je stoga za primjer uzeo OSCE (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju) u svojim tehničkim radionicama o sprječavanju korupcije.

 

28. LIPNJA 2021.
Italy_Corruption_prevention_officers
English
(106.81 KB - PDF)
Preuzimanje